Đào tạo kế toán thực tế (nghề KT cũ)

Đào tạo kế toán máy trên chứng từ thực tế của Doanh nghiệp

Đào tạo kế toán máy trên phần mềm Fast | Dao tao ke toan may tren phan mem Fast

Đào tạo kế toán máy:  Để tham gia Khóa đào tạo thực tế Kỹ năng nghề kế toán tổng hợp, kế toán thuế trong các loại hình doanh nghiệp trên phần mềm Fast, Misa đạt kết quả tốt nhất thì đòi hỏi học viên phải có kiến thức căn bản về kế toán & thuế thật vững. 

Design Web GGO