Chế độ kế toán

Hướng dẫn Quy chế quản lý tài chính của Công ty nhà nước

Hướng dẫn Quy chế quản lý tài chính của Công ty nhà nước
Quy chế này quy định việc quản lý tài chính đối với công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào các doanh nghiệp khác thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã...

Công văn 4388/TCT-CS về việc áp dụng phương pháp khấu trừ khi DN có vi phạm chế độ kế toán

Công văn 4388/TCT-CS về việc áp dụng phương pháp khấu trừ khi DN có vi phạm chế độ kế toán
Triển khai công văn số 1193/CT-KTT ngày 28/9/2011 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc áp dụng phương pháp khấu trừ thuế khi doanh nghiệp có vi phạm chế độ kế toán.

Thông tư 165/2011/TT-BTC

Thông tư 165/2011/TT-BTC bãi bỏ Quyết định số 37/2006/QĐ-BTC ngày 11/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Bãi bỏ Quyết định số 37/2006/QĐ-BTC ngày 11/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính  ban hành bảng giá dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy Tiếng Việt

Thông tư 144/2011/TT-BTC bổ sung, sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước

Thông tư 144/2011/TT-BTC bổ sung, sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước
Thông tư 144/2011/TT-BTC ngày 21 tháng 10 năm 2011 quy định bổ sung, sửa đổi và hướng dẫn mục lục ngân sách nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 12 năm 2011.

Công văn 3173/TCT-KK hướng dẫn thay đổi mã số thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 3173/TCT-KK hướng dẫn thay đổi mã số thuế do Tổng cục Thuế ban hành
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 15895/CT/KK&KTT ngày 22/6/2011 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn thay đổi mã số thuế đối với Công ty TNHH nhựa đường PETROLIMEX và các Chi nhánh của Công ty

Công văn 9727 BTC-TCT về việc về việc hướng dẫn công tác giải quyết khiếu nại

Công văn 9727 BTC-TCT về việc về việc hướng dẫn công tác giải quyết khiếu nại
Trong thời gian gần đây, Bộ Tài chính nhận được nhiều đơn của các doanh nghiệp gửi đến khiếu nại các Quyết định giải quyết khiếu nại lần 1 của Cục Thuế các tỉnh và Chi cục Thuế thuộc các Cục Thuế.

Công văn 3325-TCHQ về việc ân hạn thuế

Công văn 3325-TCHQ về việc ân hạn thuế
Trả lời công văn số 110620/Cl-BTC ngày 20/6/2011 của Công ty TNHH Phát triển năng lượng, dịch vụ thương mại và sản xuất Cát Lâm và công văn không số ngày 20/6/2011 của Công ty CP Đầu tư quốc tế Viettel về việc ân hạn thuế

Thay đổi năm tài chính

Văn bản pháp luật: Thay đổi năm tài chính

Ngày 3/12/2010, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 11/2010 ngày 29/11/2010 của Công ty TNHH Việt Nam Wacoal về đăng ký thay đổi năm tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:.....

Design Web GGO