Thuế nhà thầu

Công văn 4175/TCT-CS về chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoàii

 Công văn 4175/TCT-CS về chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoàii
Trả lời công văn số 605/2012/CV/CTTV-CTN2 ngày 20/9/2012 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex về chính sách thuế nhà thầu. 

Công văn 4152/TCT-KK hướng dẫn vướng mắc về kê khai, nộp thuế nhà thầu

Công văn 4152/TCT-KK hướng dẫn vướng mắc về kê khai, nộp thuế nhà thầu
Trả lời công văn số 762/CT-KTT đề ngày 17/08/2012 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang đề nghị hướng dẫn vướng mắc về kê khai, nộp thuế nhà thầu. 

Công văn 1740/TCT-CS về miễn tiền thuê đất đối với tổ chức khoa học công nghệ công lập

Công văn 1740/TCT-CS về miễn tiền thuê đất đối với tổ chức khoa học công nghệ công lập
Trả lời công văn số 01/VCN ngày 06/01/2012 của Viện Công nghệ thuộc Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam - Bộ Công thương về việc xin miễn tiền thuê đất.

Công văn 1708/TCT-CS về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Công văn 1708/TCT-CS về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 597/CT-KT2 ngày 24/2/2012 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về chính sách thuế TNDN đối với Nhà thầu nước ngoài.

Công văn 1663/TCT-CS về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Công văn 1663/TCT-CS về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 155/CT-TTHT ngày 10/2/2012 của Cục Thuế tỉnh Long An về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

Công văn 990/TCT-CS về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Công văn 990/TCT-CS về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 149/CT-KTr2 ngày 18/1/2012 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận đề nghị hướng dẫn về việc tỷ lệ % thuê TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với chi phí quản lý nhà thầu nước ngoài của Công ty TNHH Tập đoàn Điện khí Thượng Hải.

Công văn 657/TCT-CS về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Công văn 657/TCT-CS về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2652 CT/KT số 1 ngày 24/11/2011 của Cục Thuế tỉnh Ninh Bình về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

Công văn 632/TCT-CS về chính sách thuế

Công văn 632/TCT-CS về chính sách thuế
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2048/CT-TT.HT ngay 25/11/2011 của Cục thuế tỉnh Bình Định đề nghị hướng dẫn về việc hạch toán chi phí đối với việc doanh nghiệp trình UBND tỉnh cho phép tự bỏ tiền ra sửa chữa đường vào kho chứa hàng.

Công văn 231/TCT-CS về việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Công văn 231/TCT-CS về việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.
Trả lời công văn số 1519/CT-QLCKTTĐ ngày 14/11/2011 của Cục Thuế tỉnh Long An về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất trồng lúa. 

Công văn 4451/TCT-CS về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Công văn 4451/TCT-CS  về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
Trả lời công văn số 691/CT-QLĐ ngày 29/9/2011 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, sau khi có ý kiến của Vụ CST-BTC,
Page 1/212Next

Design Web GGO