KHÓA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT


KHÓA ĐÀO TẠO KẾ TOÁN QUẢN LÝ SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VÀ VẬN DỤNG CHÍNH XÁC PHÁP LUẬT THUẾ

 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO

CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ

(CENSTAF)

******

Số: 0055 /CV-TT

“V/v: Khóa đào tạo đặc biệt dành cho các nhà quản lý, KTT, KTV trong các loại hình doanh nghiệp năm 2016 & 2017”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

********

 

Hà Nội, ngày   tháng   năm 

Kính gửi:   - Tổng giám đốc/ Giám đốc

- Kế toán trưởng Quý Doanh nghiệp.

Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong các cuộc hội thảo, diễn đàn về kế toán và thuế đến từ cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động tại Việt Nam, đó cũng là những câu hỏi của những nhà quản lý các cấp, những người đang làm công tác quản lý Tài chính – Kế Toán – Thuế tại các doanh nghiệp trên toàn quốc đã gửi đến CENSTAF trong Quí I năm 2019 vừa qua như:

1.     Tại sao quyết toán tài chính – thuế 2018 lại là công việc rất khó và phức tạp?

2.     DN cần được trang bị những kiến thức và kinh nghiệm gì để trả lời hiệu quả 1 cuộc thanh kiểm tra QT tài chính – thuế thành công sẽ diễn ra năm 2018?

3.     DN cần làm gì để tránh bị vi phạm PL về kế toán, chính sách thuế và đặc biệt là PL chuyên ngành có liên quan (Luật DN, luật TM, luật đầu tư, luật giá, luật lao động, luật BHXH,…) khi giải trình với các CQ thanh kiểm tra 2018?

4.     Tại sao kế toán DN lại không phát hiện ra sự khác nhau về pháp luật giữa việc quản lý doanh thu theo chế độ kế toán DN và chính sách thuế GTGT, thuế TNDN và các PL chuyên ngành dẫn đến Cty bị sai nghiêm trọng QT tài chính?

5.     Lợi nhuận kế toán của “ông chủ” phản ảnh trên BCTC rất khác với “thu nhập chịu thuế TNDN của Nhà nước” trên QT thuế TNDN nhưng các kế toán đã không hiểu rõ bản chất của sự khác biệt này dẫn đến DN bị xuất toán rất nhiều?

6.     Việc không hiểu thấu đáo vấn đề trên sẽ ảnh hưởng như thế nào trong công tác giải trình với các CQ thanh kiểm tra từ TW xuống địa phương trong mùa thanh tra năm 2018? Hậu quả pháp lý và chế tài của Nhà nước như thế nào năm 2018?

7.     Điều đặc biệt được coi là trọng yếu trong Quyết toán tài chính – thuế là gì?

8.     Tại sao các GĐ/TGĐ và kế toán đã xác định đúng các khoản chi phí (NVL, khấu hao TSCĐ, chi phí tiền lương, tiền công, BH bắt buộc theo luật BHXH mới áp dụng 2016, chi phí trích trước, chi phí lãi vay, chênh lệch tỷ giá hối đoái theo TT 200/2014/TT-BTCTT 133/2016/TT-BTC, được kiểm toán độc lập thừa nhận đúng chế độ kế toán nhưng lại bị sai theo chính sách thuế TNDN 2018 + 2019 và các pháp luật chuyên ngành có liên quan dẫn đến bị xuất toán chi phí rất lớn sau các cuộc thanh kiểm tra bởi các CQ thanh tra, kiểm toán và thuế vụ dẫn đến DN bị truy thu + xử phạt hàng tỷ đồng?

Bên cạnh đó, một thực tế rất đáng lo ngại là việc thực hiện công tác kế toán “có thể đúng” nhưng lại bị coi là “vi phạm PL thuế và PL chuyên ngành rất nặng” trong quyết toán tài chính - thuế dẫn đến việc bị truy thu và xử phạt rất lớn. Phần lớn các kế toán DN chưa hiểu thấu đáo về sự khác biệt giữa các khoản doanh thu và chi phí được xác định theo chế độ kế toán (TT 200 + TT 133) và chính sách thuế GTGT + thuế TNDN cũng như PL chuyên ngành dẫn đến bị xuất toán, truy thu và xử phạt lên đến hàng tỷ, chục tỷ đồng sau mỗi lần thanh kiểm tra. Tất cả những điều đó đã và đang làm đau đầu rất nhiều nhà lãnh đạo, quản lý các cấp và kế toán trong các loại hình doanh nghiệp.

 

Từ thực tế về những vấn đề “rất bức xúc” và “khó giải đáp” ở trên, các TS, Ths, chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực luật, kế toán, kiểm toán, thuế trong Hội đồng Khoa học của CENSTAF GROUP – tổ chức có uy tín hàng đầu ở Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo thực tế chuyên sâu về công tác kế toán, kiểm toán, thanh tra tài chính, quyết toán thuế sẽ giúp các nhà quản trị, các cán bộ kế toán của Quý Doanh nghiệp có được kiến thức chuyên sâu trong quản lý tài chính – kế toán và quyết toán tài chính – thuế hiệu quả, thành công; bên cạnh đó sẽ giúp Quý Doanh nghiệp “tìm ra lời giải về các ẩn số phức tạp trong công tác quản lý Tài chính – Kế toán – thuế để giải trình thành công các đợt thanh kiểm tra diễn ra năm 2018” thông qua khóa đào tạo đặc biệt đang được cộng đồng các nhà quản lý và các kế toán DN trên toàn quốc quan tâm:

“QUẢN LÝ SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VÀ VẬN DỤNG CHÍNH XÁC PHÁP LUẬT THUẾ (GTGT + TNDN) CÙNG VỚI CÁC PHÁP LUẬT CHUYÊN NGÀNH ĐỂ NGĂN NGỪA CÁC SAI PHẠM LỚN TRONG CÔNG TÁC GIẢI TRÌNH CÁC CQ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC, THANH TRA CHÍNH PHỦ, CQ THUẾ CÁC CẤP VỀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DOANH THU – CHI PHÍ SXKD NĂM 2018-2019

NGUYÊN NHÂN CHÍNH DẪN ĐẾN NHỮNG SAI PHẠM BỊ XUẤT TOÁN HÀNG TỶ ĐỒNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN – THUẾ HIỆN NAY CỦA CÁC GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP”

HẬU QUẢ PHÁP LÝ VỀ TÀI CHÍNH - THUẾ DOANH NGHIỆP PHẢI GÁNH CHỊU VÀ CÁC GIẢI PHÁP HỮU ÍCH GIÚP GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN HIỂU SÂU ĐỂ GIẢI TRÌNH CÁC CƠ QUAN THANH KIỂM TRA CÁC CẤP CỦA NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG NĂM 2018.

Thông qua khoá đào tạo đặc biệt này, CENSTAF sẽ tư vấn cho Quý Doanh nghiệp quản lý đúng với chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, các chính sách thuế GTGT, thuế TNDN và đặc biệt là đúng với các luật chuyên ngành nhằm “giảm thiểu và hạn chế tối đa” những rủi ro, sai phạm rất lớn mà các Giám đốc và kế toán DN đang mắc phải trong các đợt thanh kiểm tra tài chính - thuế năm 2018 về QL doanh thu và chi phí SXKD năm 2018+2019.

ü Đối tượng tham dự

: Thành viên Ban lãnh đạo (các chức danh trong Ban lãnh đạo doanh nghiệp); KTT, KTTH, Kế toán thuế, Kế toán viên khác

ü Thời gian:

 08h00’ – 17h00’,  (học 01 ngày)

ü Học phí:

1.350.000đ/học viên (bao gồm: học phí, tài liệu, teabreak, ăn trưa)

Giảm 10% học phí cho DN có số lượng đăng ký từ 05-10hv, 15% cho các DN đăng ký > 10 -15 hv và 20% nếu đăng ký từ > 15hv.

ü Địa điểm:

VĂN PHÒNG TRUNG TÂM CENSTAF

Tầng 3, Số 6- Vũ Ngọc Phan- Láng Hạ, Q. Đống Đa- TP. Hà Nội.

ü Liên hệ:

 Ms. Kiều Trang – 0979 551 468

Kính chúc Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp mạnh khoẻ và thành công trong công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Trân trọng kính chào!

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

TS. Trần Huy Hoàng

 

TÓM TẮT THÔNG TIN KHÓA ĐÀO TẠO KẾ TOÁN ĐẶC BIỆT

VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN THUẾ NĂM 2018

A. NỘI DUNG CHÍNH

Ø QUẢN LÝ SỰ KHÁC NHAU GIỮA CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MỚI (THEO TT 200 + TT 133) VÀ CHÍNH SÁCH THUẾ GTGT, THUẾ TNDN VÀ CÁC LUẬT CHUYÊN NGÀNH (BLDS, LUẬT DN, LUẬT TM, LUẬT GIÁ, BLLĐ, LUẬT BHXH,...) TẠI MÙA THANH TRA NĂM 2018 TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH SAI DOANH THU VÀ CHI PHÍ SXKD. NGUYÊN NHÂN CHÍNH DẪN ĐẾN NHỮNG SAI PHẠM LỚN TRONG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH – THUẾ HIỆN NAY CỦA CÁC GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN DN”.

Ø HẬU QUẢ PHÁP LÝ VỀ THUẾ MÀ DOANH NGHIỆP ĐANG PHẢI GÁNH CHỊU VÀ CÁC GIẢI PHÁP HỮU ÍCH GIÚP GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN HIỂU SÂU ĐỂ GIẢI TRÌNH CÁC CƠ QUAN THANH KIỂM TRA NHÀ NƯỚC ĐƯỢC THÀNH CÔNG TRONG MÙA THANH KIỂM TRA NĂM 2018.

PHẦN I

QUẢN LÝ SỰ KHÁC NHAU GIỮA CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DN THEO TT200, TT133 VÀ CHÍNH SÁCH THUẾ GTGT, THUẾ TNDN NĂM 2018 + 2019 VỀ QUẢN LÝ DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC?

NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN RẤT NHIỀU SAI PHẠM CỦA KẾ TOÁN BỊ XỬ PHẠT VỀ THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN TRONG CÁC ĐỢT THANH KIỂM TRA NĂM 2018

 

1. Thế nào là doanh thu kế toán theo TT 200, TT 133 và doanh thu tính thuế GTGT, thuế TNDN năm 2018? Thu nhập khác của kế toán theo TT200, TT 133 khác thu nhập khác của chính sách thuế TNDN hiện hành như thế nào? Nếu không quản lý được sự khác biệt này sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với công tác Quản lý tài chính, kế toán và thuế TNDN năm 2018?

 

2. Lợi nhuận kế toán theo chế độ kế toán và thu nhập tính thuế TNDN khác nhau như thế nào? Tại sao các kế toán và các nhà quản lý DN rất hay hiểu sai vấn đề này dẫn đến sẽ bị xử phạt rất nhiều về thuế qua các cuộc thanh tra tài chính - thuế các cấp năm 2018?

 

3. Tại sao lại có sự khác nhau giữa chế độ kế toán DN hiện hành và chính sách thuế GTGT, thuế TNDN 2018 đối với doanh thu cung cấp dịch vụ dở dang? Thời điểm ghi nhận doanh thu kế toán theo TT 200, TT133 khác biệt với thời điểm xác định doanh thu chịu thuế GTGT và thuế TNDN như thế nào năm 2018? Nguyên nhân nào dẫn đến sai sót bị xử phạt thuế GTGT và thuế TNDN năm 2018 tại các DN? Các bài tập ứng dụng thực tế tại DN nhằm tránh để xảy ra sai phạm nhiều như hiện nay bị xử phạt 2018?

 

4. Quản lý sự khác biệt giữa chế độ kế toán theo TT200 + TT 133 và chính sách thuế GTGT, thuế TNDN 2018 đối với việc hạch toán Doanh thu xuất khẩu; sản phẩm, hàng hoá xuất tiêu dùng nội bộ, khuyến mại, quảng cáo, chiết khấu thương mại, giảm giá, cho biếu tặng: Doanh thu theo chế độ kế toán (TT200, TT 133), doanh thu theo chính sách thuế GTGT và thuế TNDN cũng như PL chuyên ngành như thế nào? Tại sao các nhà quản lý và kế toán DN rất vững nghiệp vụ nhưng vẫn để xảy ra sai chuyên môn và bị các CQ thanh kiểm tra xử phạt rất nhiều trong mùa thanh kiểm tra năm 2018?

 

5. Các bài tập tình huống nghiên cứu chuyên sâu ứng dụng thực tiễn nhằm tránh các sai phạm của Giám đốc và kế toán trong quản lý Doanh thu theo TT 200, TT 133 và CS thuế GTGT + thuế TNDN cũng như PL chuyên ngành tại mùa thanh tra năm 2018?

 

PHẦN II

QUẢN LÝ HIỆU QUẢ SỰ KHÁC NHAU GIỮA CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN THEO TT 200, TT 133 VÀ CHÍNH SÁCH THUẾ TNDN VÀ CÁC PHÁP LUẬT CHUYÊN NGÀNH (BLDS, LUẬT DN, LUẬT ĐẦU TƯ, LUẬT GIÁ, LUẬT CÁC TCTD, BLLĐ, BHXH) VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ KẾ TOÁN VÀ CHI PHÍ THUẾ (CHI PHÍ ĐƯỢC CHẤP NHẬN TRONG QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN).

NGUYÊN NHÂN CHÍNH DẪN ĐẾN VIỆC CÁC DN THƯỜNG HAY BỊ XUẤT TOÁN VÀ XỬ PHẠT RẤT NẶNG TRONG CÁC KỲ THANH TRA TÀI CHÍNH – THUẾ NĂM 2018?

 

1. Chi phí kế toán theo chế độ kế toán (TT200, TT 133) và chi phí được trừ theo chính sách thuế TNDN năm 2018-2019 khác nhau như thế nào? Tại sao các Giám đốc và kế toán thường hay mắc phải các sai lầm trong việc đưa ra quyết định quản lý chi phí SXKD sai qui định? Hậu quả pháp lý DN phải gánh chịu như thế nào trong việc giải trình các Đoàn thanh kiểm tra các cấp năm 2019? Các giải pháp quản lý cho DN?

Sự khác nhau của các loại chi phí đó (chi phí kế toán và chi phí thuế) được hạch toán kế toán và xử lý trong Quản lý thuế TNDN 2018-2019 như thế nào?

 

2. Sự khác biệt giữa chế độ kế toán mới TT 200, TT133 và chính sách thuế TNDN mới đối với các khoản chi phí có đầy đủ hóa đơn, chứng từ đúng với qui định của PL kế toán nhưng lại sai qui định của pháp luật thuế TNDN hiện hành dẫn đến việc bị xử phạt sau thanh tra? Bài tập ứng dụng trong thực tế quản lý tại DN 2018?

 

3. Chi phí giá vốn thành phẩm, hàng hóa, DV, công trình XL được xác định đúng về chế độ kế toán theo TT 200, TT133 nhưng lại bị sai về chính sách thuế TNDN 2018 + 2019 và các PL chuyên ngành sẽ ảnh hưởng lớn như thế nào khi Đoàn thanh tra tài chính - thuế vào kiểm tra DN năm 2019? Cách phòng tránh những sai phạm mà các DN đang gặp phải nhiều hiện nay? Bài tập tình huống ứng dụng trong quản trị tài chính – kế toán - thuế hiệu quả tại DN năm 2018?

 

4. Sự khác biệt giữa giá tạm tính và giá quyết toán của TSCĐ? Xác định việc trích khấu hao TSCĐ tính vào chi phí kế toán và chi phí thuế (chi phí được trừ) khác nhau như thế nào giữa TT200, TT133 và chính sách thuế TNDN 2018-2019? Việc xác định đúng về chế độ kế toán nhưng lại sai về chính sách thuế sẽ chịu hậu quả như thế nào khi các Đoàn thanh tra tài chính - thuế vào thanh kiểm tra DN năm 2018?

 

5. Chi phí phải trả (CP trích trước), chi phí dự phòng, chi phí tiền lương, tiền công, BH bắt buộc khác nhau như thế nào giữa chế độ kế toán TT200, TT133 và pháp luật thuế TNDN 2018? DN cần phải hiểu rõ và nắm vững kiến thức để tránh bị xuất toán trong thanh kiểm tra tài chính - thuế? Các bài tập thực tế ứng dụng hiệu quả trong quản trị kế toán và thực hiện chính sách tài chính - thuế tại các DN trong mùa thanh tra 2018?

 

6. Tại sao trong hạch toán kế toán theo chế độ kế toán và quyết toán thuế TNDN hiện nay lại có sự khác biệt giữa chế độ kế toán và chính sách thuế TNDN đối với chi phí lãi vay, chênh lệch tỷ giá hối đoái năm 2018-2019,...? Nguyên nhân của nhiều sai phạm lớn sau thanh tra thuế tại các DN hiện nay? Các BT tình huống trải nghiệm thực tiễn và những giải pháp tránh bị sai cho DN trong mùa thanh tra năm 2019?

B.  THÔNG TIN

VỀ GIẢNG VIÊN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

1.      GIẢNG VIÊN

TS. Trần Huy Hoàng – TGĐ CENSTAF GROUP, Thành viên Hội Tư vấn thuế Việt Nam – chuyên gia cao cấp về đào tạo thực tế quản lý Tài chính – Kế toán - Thuế, người có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo; tư vấn luật, thuế, kiểm toán, thanh kiểm tra quyết toán thuế cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

2.      PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO:

Học theo phương pháp tư duy năng động, hiểu kỹ những vấn đề phức tạp của luật để quản lý tốt và hiệu quả nhất. Khóa học như một cuộc tư vấn, được truyền đạt kinh nghiệm trực tiếp qua các cuộc thanh tra, kiểm toán tài chính – thuế và đối thoại trực tiếp để cùng giải đáp hiệu quả các thắc mắc của doanh nghiệp về những vướng mắc mà các doanh nghiệp đã, đang và sẽ mắc phải làm ảnh hưởng nghiêm trọng về kinh tế trong quản trị nội bộ và giải trình quyết toán tài chính – thuế tại năm 2018.

(Qua rất nhiều khóa đào tạo thực tế về lĩnh vực tài chính và quyết toán thuế cho gần 200.000 CT HĐTV/HĐQT, TGĐ, GĐ, KTT, KTV và kế toán thuế trong các loại hình doanh nghiệp tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, CENSTAF đã tháo gỡ được rất nhiều sai phạm hiện tại và tiềm tàng của các doanh nghiệp bởi vi phạm các qui định của pháp luật dẫn đến thiệt hại rất lớn về kinh tế và hình sự tại doanh nghiệp, đồng thời qua khoá đào tạo chuyên sâu này CENSTAF sẽ tư vấn để các doanh nghiệp quản lý tài chính nội bộ và quyết toán với các cơ quan chức năng đạt hiệu quả cao, tránh những thiệt hại đáng tiếc về kinh tế và hình sự do vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, kế toán, thuế, luật nhiều như hiện nay.)

C. ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

ü CENSTAF hỗ trợ tư vấn miễn phí về quản lý tài chính, kế toán, thuế và luật sau khoá đào tạo;

ü Giảm 10% học phí cho DN có số lượng đăng ký từ 05-10hv, 15% cho các DN đăng ký > 10 -15 hv và 20% nếu đăng ký từ > 15hv.

Quý Doanh nghiệp vui lòng gửi danh sách CBNV tham dự khoá đào tạo (theo mẫu đính kèm) đến số Fax: 04.3555 8059 và nộp học phí về: Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo cán bộ và Tư vấn Tài chính – Kế toán – Thuế, tài khoản số: 110.11000893.01.7, tại ngân hàng TMCP Kỹ thương, chi nhánh Đông Đô, Hà Nội; hoặc bằng tiền mặt và nhận hóa đơn tài chính tại lớp học./.

Bài viết liên quan

-Khóa đào tạo về chính sách HĐ ĐT và chính sách thuế mới áp dụng năm 2022

-CV lớp HĐ ĐT dạy 1 ngày, CV lớp HĐ ĐT + Chuẩn hóa và CV lớp 3 luật thuế 2019.Khóa đào tạo đặc biệt phát hiện, sửa chữa các sai phạm về QL hóa đơn điện tử theo CS mới TT 68/2019/TT-BTC và cách chuẩn hóa các thủ tục chứng từ QL CPSXKD năm 2019

-Khóa đào tạo kế toán về sự khác biệt giữa CĐ kế toán và CS thuế GTGT, TNDN trong QL DT, CP SXKD dẫn đến DN bị sai và bị phạt hàng tỷ đồng tiền thuế sau các cuộc thanh tra 2019

-Khóa đào tạo kế toán về các sai phạm nghiêm trọng về thuế do Giám đốc và Kế toán vi phạm QL các Tài khoản đặc biệt trên BCTC của DN sau thanh tra năm 2019

-Khóa đào tạo kế toán về các sai phạm về kinh tế và hình sự do vi phạm việc thanh quyết toán hóa đơn điện tử đầu vào, thuế và kế toán năm 2019

-Khóa đào tạo kế toán đặc biệt sử lý các sai phạm về hóa đơn điện tử 2019

-Khóa đào tạo kế toán rà soát 3 luật thuế GTGT, TNDN, TNCN cuối năm 2019

-Khóa đào tạo kế toán quản lý chi phí được trừ & chi phí không được trừ năm 2018

-Khóa đào tạo kế toán đặc biệt về Cảnh báo DN bị truy phạt hàng tỷ đồng do sai phạm về thuế nhà thầu tại các DNVN, DN FDI, BQL Dự án 2018 & 2019

-KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHO HIỆU QUẢ

-Khóa đào tạo đặc biệt: Thanh kiểm tra, điều tra về tính hợp lệ, hợp pháp và hợp lý trong Quản lý hóa đơn tài chính năm 2019

-Rà soát nhằm phát hiện và khắc phục hàng loạt các sai phạm về thuế GTGT, TNDN, TNCN năm 2019

-Chuẩn hóa thủ tục chứng từ trong quản lý chi tiêu tại DN trước khi quyết toán thuế năm 2019

-Khóa đào tạo đặc biệt về các sai phạm luật chuyên ngành giúp DN tránh thiệt hại hàng tỷ đồng tiền thuế

-Đào tạo thuế: Thanh – kiểm tra các sai phạm về hóa đơn, chứng từ kế toán

Design Web GGO