KHÓA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT


Khóa đào tạo đặc biệt: Thanh kiểm tra, điều tra về tính hợp lệ, hợp pháp và hợp lý trong Quản lý hóa đơn tài chính năm 2019

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ

 Số: 75/CV-TT

"V/v:Thanh kiểm tra, điều tra về tính hợp lệ, hợp pháp và hợp lý trong Quản lý hóa đơn tài chính năm 2016 tại các Doanh nghiệp"

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

      

          Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG QUÝ CÔNG TY

Trong thanh kiểm tra tài chính và quyết toán thuế hiện nay, công tác thanh kiểm tra Báo cáo Tài chính, sổ sách kế toán và hóa đơn tài chính được đặt lên hàng đầu, trọng tâm của Thanh kiểm tra tài chính và Quyết toán thuế không phải ở BCTC, sổ sách kế toán màchính là hóa đơn tài chính (hóa đơn đầu vào và hóa đơn đầu ra) của Doanh nghiệp và các nhà cung cấp trong một hay nhiều năm tài chính mà Doanh nghiệp chưa bị thanh kiểm tra.

Liên tục từ Quí III/2014 đến Quí II/2016, Quốc Hội, Chính phủ và Bộ Tài chính đã liên tục ban hành nhiều chính sách mới và chính sách sửa đổi về quản lý hóa đơn tài chính như:

-TT 119/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014 của BTC sửa đổi TT 39/2014/TT-BTC ngày

31/3/2014 của BTC;

- Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ;

-Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của BTC sửa đổi bổ sung TT 39/2014/TT BTC và TT 119/2014/TT-BTC,…

Đặc biệt, gần đây nhất là Luật kế toán 2015, Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ về xử phạt liên quan đến công tác quản lý, sử dụng về hóa đơn tài chính.

 Với những sai phạm trong quản lý kinh tế (đặc biệt là trong công tác quản lý tài chínhDoanh nghiệp) cũng như các chính sách mới về kỷ luật tài chính rất nặng mà các cơ quanhành pháp cũng như các cơ quan tư pháp cùng phối hợp để ban hành Thông tư 10/2013/TTLT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTC ngày 26/6/2013 của Liên Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện KSND tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao và Bộ Tài chính để tập trung xử phạt hình sự trong công tác thanh quyết tài chính và thuế thông qua việc thanh toán hóa đơn sai tại các Doanh nghiệp trong thời gian năm 2015 vừa qua và năm 2016, rất nhiềuDoanh nghiệp đã để xảy ra các sai phạm không những bị xử phạt nặng về kinh tế mà còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tại sao việc thanh kiểm tra quyết toán hóa đơn tài chính giai đoạn 2017-2018 ở các loại hình Doanh nghiệp lại được các cơ quan QLNN (Công An, Thanh tra, Kiểm toán, Thuế vụ)bàn luận và tập trung cao độ để thanh kiểm tra đến như vậy?

Qua các kết quả thanh tra, kiểm toán thuế tại các Doanh nghiệp trên toàn quốc (cả khốiDoanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp FDI và Doanh nghiệp ngoài quốc doanh) cho thấy xuất hiện một hiện tượng “đáng báo động đỏ” về việc “thanh quyết toán hóa đơn tài chính sai qui định của Nhà nước” một cách “nghiêm trọng” và đặc biệt hơn nữa là việc cácDoanh nghiệp bị “xuất toán và xử phạt nặng”, thậm chí có nhiều Doanh nghiệp cả Giám đốc, kế toán và cán bộ vật tư, kinh doanh, dự án,… thời gian qua đều bị truy cứu TNHS khi Doanh nghiệp đó có những sai phạm nghiêm trọng về quản lý hóa đơn. Trong các cuộc hội thảo về thuế với CENSTAF, các Doanh nghiệp đã trao đổi và đưa ra rất nhiều câu hỏi mà các nhà quản lý, kế toán và các cán bộ vật tư, kinh doanh đều đang rất lo lắng là:

- Chính sách quản lý hóa đơn mới theo các Nghị định và Thông tư ban hành năm 2019 như thế nào? Mức phạt sẽ ra sao?

- Tổng Cục thuế phối hợp với Cục thuế Hà Nội và Cục thuế các Tỉnh/Thành phố trong cả nước đã áp dụng và triển khai hiệu quả “PHẦN MỀM KIỂM TRA-ĐỐI SOÁT” để phát hiện và ngăn chặn các Doanh nghiệp chuyên buôn bán hóa đơn, Doanh nghiệp ma, Doanh nghiệpngừng hoạt động và phần mềm này tự động gửi thư cho các Doanh nghiệp thì phải xử lý như thế nào?

- Làm thế nào để phát hiện ra các hóa đơn tài chính của Doanh nghiệp mình là bất hợp lệ, bất hợp pháp và bất hợp lý? Kỹ năng để Giám đốc, kế toán và các cán bộ vật tư, kinh doanh, kỹ thuật,… trong Doanh nghiệp nhận biết được hóa đơn đúng – hóa đơn sai? Hậu quả pháp lý khi để sai hóa đơn đầu ra và hóa đơn đầu vào như thế nào năm 2019?

- Tại sao Doanh nghiệp có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và đã quyết toán cẩn thận (được kiểm toán độc lập thừa nhận) mà qua thanh tra, kiểm tra Tài chính và quyết toán thuếvẫn bị xuất toán và bị truy thu, xử phạt nặng trong mùa thanh tra năm 2019?

- Hầu hết bên mua khi lấy hóa đơn và bên bán khi xuất hóa đơn tài chính đều không ghi đúng các chỉ tiêu trên hóa đơn thì có bị xử phạt không? Nếu có thì mức phạt là bao nhiêu? Doanh nghiệp mua có bị loại toàn bộ thuế GTGT đầu vào vì thiếu các chỉ tiêu trên hóa đơn? Cơ sở pháp lý và Giải pháp quản lý cho Doanh nghiệp ở năm 2016 này?

- Hiện tượng đáng báo động đỏ đó là vừa qua cũng như hiện nay các Doanh nghiệp khi bán hàng và mua hàng thường lập và nhận các hóa đơn tài chính sai thời điểm và sai thời kỳ cũng như việc hủy, điều chỉnh, xử lý mất, cháy, hỏng hóa đơn không đúng qui địnhgây ra các thiệt hại về kinh tế cho Doanh nghiệp khi bị các Đoàn Thanh Kiểm tra loại đi?

- Liên Bộ: Bộ Tư pháp, Bộ Công An, Viện KSNDTC và Tòa án NDTC bổ sung thêm tội hình sự trong quản lý sai hóa đơn tài chính năm 2019 ... như thế nào?

Và rất nhiều vấn đề tồn tại trong quản lý hóa đơn dẫn đến thiệt hại ở Doanh nghiệpđược trao đổi ở hơn 100 tình huống quản lý chuyên sâu về các sai phạm của các nhà quản lý, kế toán và can bộ vật tư, kinh doanh, kỹ thuật của các loại hình Doanh nghiệp

Từ thực tế về những “bức xúc trong quản lý hóa đơn tài chính theo chính sách quản lý hóa đơn mới năm 2019” nêu trên của các Doanh nghiệp trên toàn quốc và để giúp các nhà Quản trị Doanh nghiệp (BGĐ), các cán bộ kế toán, vật tư, kinh doanh, kỹ thuật,… có kiến thức chuyên sâu trong quản lý và thanh quyết toán hóa đơn tài chính tại Doanh nghiệp mình được “đúng và hiệu quả nhất” theo các chính sách mới của Nhà nước năm 2019, Hội đồng Khoa học của CENSTAF GROUP (là các GS, TS, Ths và các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực luật, kế toán, kiểm toán, thuế) thuộc Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo cán bộ và Tư vấn Tài chính-Kế toán-Thuế (CENSTAF) - Thành viên Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VCTA), tổ chức có uy tín hàng đầu ở Thủ đô Hà Nội và cả nước về đào tạo thực tế chuyên sâu kế toán, kiểm toán, thanh tra tài chính, quyết toán thuế được nhận nhiều giải thưởng lớn của các cơ quan, ban ngành TW sẽ giúp các Doanh nghiệp “hiểu sâu luật và ứng dụng hiệu quả ” bài toán quản lý này thông qua khóa đào tạo ngắn hạn đặc biệt chuyên sâu được đông đảo cộng đồng các nhà quản lý và kế toán trong cả nước đặc biệt quan tâm học tập ở năm 2019:     

KHOÁ HỌC: THANH KIỂM TRA, ĐIỀU TRA VỀ TÍNH HỢP LỆ, HỢP PHÁP, HỢP LÝ TRONG QUẢN LÝ HÓA ĐƠN TÀI CHÍNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP 

NHỮNG SAI PHẠM VỀ QUẢN LÝ HÓA ĐƠN MÀ CÁC DOANH NGHIỆP ĐÃ, ĐANG VÀ SẼ MẮC PHẢI TRONG CÔNG TÁC THANH QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH - THUẾ VỚI CÁC CƠ QUAN KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC, THANH TRA NHÀ NƯỚC, CƠ QUAN THUẾ CÁC CẤP VÀ CÁC CƠ QUAN ĐIỀU TRA KINH TẾ TRONG MÙA THANH TRA  2019

1)     Đối tượng tham dự:

- TGĐ, Phó TGĐ, GĐ, PGĐ, KTT, KTV.
- Các cán bộ Phòng Vật tư, Kinh doanh, Hành chính, Kế hoạch, Kỹ thuật và các cán bộ trực tiếp liên quan đến hóa đơn tại Doanh nghiệp.

2)     Thời gian học: (Vui lòng liên hệ với Chuyên viên Tư vấn để biết lịch cụ thể từng Tỉnh/TP trên toàn quốc)

Khai giảng vào lúc 08h00 (học 01 ngày, từ 08h00 đến 17h00).

3) Ưu đãi:

- Hỗ trợ TƯ VẤN MIỄN PHÍ về nội dung khoá học sau khi học viên kết thúc khoá học.
- GIẢM 10% học phí cho Doanh nghiệp đăng ký từ 05 học viên trở lên trước 03 ngày khai giảng.

5) Địa điểm tổ chức

- Các lớp mở tại: Kiên Giang, Tiền Giang, Long An, hà Nam, Quảng Ngãi, Quảng Nam: 

- Các lớp mở tại TP.HCM:

- Các lớp mở tại Cần Thơ, Vũng tàu, Bình Dương, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Kiều Trang:  0979 551 468

Điện thoại cố định: 04.3776 2204 Fax: 04.3776 4840

Website: http://www.censtaf.edu.vn

Fanpage:facebook.com/censtafgroupfacebook.com/daotaoketoanthuevn

Kính chúc Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp nhiều sức khoẻ, đạt được nhiều thành công trong công tác quản lý và điều hành Doanh nghiệp!

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

          - Như trên;

          - Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

   TS. Trần Huy Hoàng

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 

THANH KIỂM TRA, ĐIỀU TRA VỀ TÍNH HỢP LỆ, HỢP PHÁP, HỢP LÝ TRONG QUẢN LÝ HÓA ĐƠN TÀI CHÍNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VÀ

NHỮNG SAI PHẠM VỀ QUẢN LÝ HÓA ĐƠN MÀ CÁC DOANH NGHIỆP ĐÃ, ĐANG VÀ SẼ MẮC PHẢI TRONG CÔNG TÁC THANH QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH - THUẾ VỚI CÁC CƠ QUAN KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC, THANH TRA NHÀ NƯỚC, CƠ QUAN THUẾ CÁC CẤP VÀ CÁC CƠ QUAN ĐIỀU TRA KINH TẾ TRONG MÙA THANH TRA 2019

Phần I

THANH KIỂM TRA TÍNH HỢP LỆ (BẤT HỢP LỆ) CỦA HÓA ĐƠN TÀI CHÍNH. CÁC VI PHẠM VỀ TÍNH HỢP LỆ CỦA HÓA ĐƠN TÀI CHÍNH TRONG DN HIỆN NAY DẪN ĐẾN VIỆC BỊ XỬ PHẠT VỀ QUẢN LÝ HÓA ĐƠN VÀ KHÔNG ĐƯỢC KHẤU TRỪ THUẾ GTGT NĂM 2019

1. Thế nào được coi là 1 hóa đơn tài chính hợp lệ (bất hợp lệ) với các cơ quan thanh tra (Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Nhà nước và cơ quan thuế)? Nguyên nhân nào dẫn đến các vi phạm về tính hợp lệ của hóa đơn tài chính mà Doanh nghiệp bị xử phạt và không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào năm 2019?

2. Hàng loạt các sai phạm về tính hợp lệ của hóa đơn tài chính trong Doanh nghiệp năm 2019? Nguyên nhân - Hậu quả pháp lý và các giải pháp hỗ trợ cho Doanh nghiệp quản lý hiệu quả? (Các bài tập tình huống được thiết kế qua trải nghiệm là các sai phạm ở các Doanh nghiệp đang bị các Cơ quan Thanh kiểm tra xuất toán, xử phạt để trao đổi hiệu quả tại lớp học nhằm mục đích giúp Doanh nghiệp hiểu sâu luật, có nhiều kinh nghiệm quíđể không mắc phải rất nhiều sai lầm trong quản lý hiện nay dẫn đến bị tổn thất lớn về kinh tế)?

Phần II 

THANH KIỂM TRA TÍNH HỢP PHÁP (BẤT HỢP PHÁP) CỦA HÓA ĐƠN TÀI CHÍNH. CÁC VI PHẠM VỀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA HÓA ĐƠN TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP DẪN ĐẾN BỊ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN LÝ HÓA ĐƠN, KHÔNG ĐƯỢC KHẤU TRỪ THUẾ GTGT VÀ KHÔNG ĐƯỢC QUYẾT TOÁN VÀO CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ NĂM 2019. CÁC CHẾ TÀI XỬ PHẠT – GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HIỆU QUẢ CHO DOANH NGHIỆP 

1. Thế nào được coi là 1 hóa đơn tài chính hợp pháp (bất hợp pháp) dưới lăng kính của các cơ quan thanh tra (Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Nhà nước và cơ quan thuế)? Nguyên nhân nào dẫn đến các vi phạm về tính hợp pháp của hóa đơn mà Doanh nghiệp bị xử phạt, không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và không được tính vào chi phí được trừ trong Quyết toán thuế TNDN năm 2019?

2. Các sai phạm về tính hợp pháp của hóa đơn tài chính trong Doanh nghiệp năm 2019? Nguyên nhân – Hậu quả pháp lý và các giải pháp quản lý đúng cho Doanh nghiệp? (Các bài tập tình huống được thiết kế qua trải nghiệm là các sai phạm về tính hợp pháp của hóa đơn ở các Doanh nghiệp để trao đổi hiệu quả tại lớp học nhằm mục đích giúp Doanh nghiệp hiểu sâu luật, có nhiều kinh nghiệm quí để không mắc phải sai lầm trong quản lý dẫn đến bị xử phạt rất nhiều trong mùa thanh kiểm tra năm 2019)?

Phần III

HÓA ĐƠN TÀI CHÍNH VI PHẠM TÍNH HỢP LÝ (BẤT HỢP LÝ). CÁC SAI PHẠM THƯỜNG XẢY RA VÀ HẬU QUẢ VỀ KINH TẾ CŨNG NHƯ HÌNH SỰ TRONG THANH - KIỂM TRA VÀ ĐIỀU TRA KINH TẾ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NĂM 2019

1. Thế nào được coi là 1 hóa đơn tài chính hợp lý (bất hợp lý) dưới lăng kính của các cơ quan thanh tra (Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Nhà nước, cơ quan thuế) và các cơ quan điều tra kinh tế (Công an, Viện kiểm sát)? Nguyên nhân nào dẫn đến các vi phạm về tính hợp lý của hóa đơn tài chính dẫn đến Doanh nghiệp bị xử phạt về quản lý hóa đơn, không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, không được quyết toán vào chi phí được trừ trong Quyết toán thuế TNDN năm 2019 và CBQL trong Doanh nghiệp có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo BLHS 2019?

2. Các sai phạm về tính hợp lý của hóa đơn, chứng từ trong Doanh nghiệp năm 2019? Nguyên nhân – Hậu quả pháp lý và các giải pháp quản lý đúng cho Doanh nghiệp? (Các bài tập tình huống được thiết kế qua trải nghiệm là các sai phạm về tính hợp lý của hóa đơn ở các Doanh nghiệp để trao đổi hiệu quả tại lớp học nhằm mục đích giúp Doanh nghiệp không mắc phải rất nhiều sai lầm trong quản lý dẫn đến bị tổn thất lớn về kinh tế và hình sự đối với các nhà quản lý và kế toán Doanh nghiệp)?

3. Giải đáp rất nhiều các tình huống quản lý chuyên sâu (dưới góc độ Tài chính, kế toán, kiểm toán, thanh tra thuế và các đạo luật chuyên ngành) nhằm giúp Doanh nghiệp khắc phục và hạn chế tối đa những rủi ro trong quản lý (thanh quyết toán) hóa đơn tài chính năm 2019 cũng như biết cách  xây dựng và quản lý hóa đơn theo các chính sách mới năm 2019 tránh để xảy ra tổn thất lớn về con người và kinh tế trong Doanh nghiệp.

III) Giảng viên: TS. Trần Huy Hoàng – TGĐ CENSTAF GROUP, chuyên gia cao cấp về thuế (Thành viên Hội Tư vấn thuế Việt Nam), người có rất nhiều kinh nghiệm quítrong lĩnh vực đào tạo; tư vấn thuế, luật, kiểm toán, Thanh- Kiểm tra quyết toán thuế của CENSTAF GROUP.

         IV) Phương pháp giảng dạy: Học theo phương pháp tư duy năng động, hiểu sâu để quản lý tốt và hiệu quả nhất. Được truyền đạt kinh nghiệm trực tiếp qua các cuộc thanh tra - kiểm tra, điều tra về thuế và đối thoại trực tiếp để cùng giải đáp hiệu quả các thắc mắc của Doanh nghiệp và học viên về những  vướng mắc mà các Doanh nghiệp đã, đang và sẽ mắc phải trong quản lý thuế của năm 2018 vừa qua và năm 2019 này.

(Qua hơn 1200 khóa đào tạo thực tế về chuyên đề này suốt 20 năm qua cho hơn 200.000 TGĐ, Giám đốc, PGĐ, KTT, KTV và kế toán thuế trong các loại hình Doanh nghiệp tại TP. Hà Nội, TP.HCM và hơn 60 Tỉnh, Thành phố trong cả nước. Chúng tôi đã tháo gỡ được rất nhiều sai phạm hiện tại và tiềm tàng của các Doanh nghiệp, đồng thời qua khoá đào tạo chuyên sâu này CENSTAF sẽ tư vấn để các Doanh nghiệp quản lý hiệu quả, tránh những thiệt hại đáng tiếc về kinh tế và hình sự do vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, kế toán, thuế, luật nhiều như hiện nay).

          VKinh phí dự học:  Bao gồm tiền tài liệu học tập, tea break, ăn trưa.  Đặc biệt Trung tâm hỗ trợ tư vấn miễn phí về nội dung khoá học sau khi học viên kết thúc khoá học, giảm 10% học phí cho các Doanh nghiệp đăng ký từ  05 học viên trở lên trước 03 ngày khai giảng .

Kính mời các Doanh nghiệp gửi danh sách đăng ký học theo số Fax: 04.37761063 trước 03 ngày khai giảng để Ban tổ chức chuẩn bị sắp xếp lớp học và nộp học phí (hoặc bằng tiền mặt và nhận hóa đơn tài chính tại lớp học) theo thông tin:

 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN

TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN – THUẾ

Số tài khoản: 110.11000893.01.7

Tại NH TMCP Kỹ thương Việt Nam, chi nhánh Đông Đô, TP. Hà Nội

Bài viết liên quan

-Khóa đào tạo về chính sách HĐ ĐT và chính sách thuế mới áp dụng năm 2022

-CV lớp HĐ ĐT dạy 1 ngày, CV lớp HĐ ĐT + Chuẩn hóa và CV lớp 3 luật thuế 2019.Khóa đào tạo đặc biệt phát hiện, sửa chữa các sai phạm về QL hóa đơn điện tử theo CS mới TT 68/2019/TT-BTC và cách chuẩn hóa các thủ tục chứng từ QL CPSXKD năm 2019

-Khóa đào tạo kế toán về sự khác biệt giữa CĐ kế toán và CS thuế GTGT, TNDN trong QL DT, CP SXKD dẫn đến DN bị sai và bị phạt hàng tỷ đồng tiền thuế sau các cuộc thanh tra 2019

-Khóa đào tạo kế toán về các sai phạm nghiêm trọng về thuế do Giám đốc và Kế toán vi phạm QL các Tài khoản đặc biệt trên BCTC của DN sau thanh tra năm 2019

-Khóa đào tạo kế toán về các sai phạm về kinh tế và hình sự do vi phạm việc thanh quyết toán hóa đơn điện tử đầu vào, thuế và kế toán năm 2019

-Khóa đào tạo kế toán đặc biệt sử lý các sai phạm về hóa đơn điện tử 2019

-Khóa đào tạo kế toán rà soát 3 luật thuế GTGT, TNDN, TNCN cuối năm 2019

-Khóa đào tạo kế toán quản lý chi phí được trừ & chi phí không được trừ năm 2018

-Khóa đào tạo kế toán đặc biệt về Cảnh báo DN bị truy phạt hàng tỷ đồng do sai phạm về thuế nhà thầu tại các DNVN, DN FDI, BQL Dự án 2018 & 2019

-KHÓA ĐÀO TẠO KẾ TOÁN QUẢN LÝ SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VÀ VẬN DỤNG CHÍNH XÁC PHÁP LUẬT THUẾ

-KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHO HIỆU QUẢ

-Rà soát nhằm phát hiện và khắc phục hàng loạt các sai phạm về thuế GTGT, TNDN, TNCN năm 2019

-Chuẩn hóa thủ tục chứng từ trong quản lý chi tiêu tại DN trước khi quyết toán thuế năm 2019

-Khóa đào tạo đặc biệt về các sai phạm luật chuyên ngành giúp DN tránh thiệt hại hàng tỷ đồng tiền thuế

-Đào tạo thuế: Thanh – kiểm tra các sai phạm về hóa đơn, chứng từ kế toán

Design Web GGO