KHÓA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT


Rà soát nhằm phát hiện và khắc phục hàng loạt các sai phạm về thuế GTGT, TNDN, TNCN năm 2019

Khóa đào tạo kế toán: Trong Nghị trường vừa qua các ý kiến rất nóng bỏng về công tác tài chính, chống thất thu thuế và kỷ luật tài chính rất nghiêm ngặt đã tạo ra sức ép trong công tác thu thuế, chống thất thu thuế đối với ngành Hải Quan, Thuế và các CQ thanh kiểm tra từ TW xuống địa phương cũng như việc chấp hành nghiêm túc pháp luật về thuế đối với cộng đồng các DN Việt Nam (các Tập đoàn, Tcty; các DN FDI và các DN vừa và nhỏ).
 
Song song với các chính sách hỗ trợ của Chính phủ giúp các DN khôi phục SXKD, tiêu thụ hàng tồn kho, đẩy mạnh đầu tư phát triển,… để từ đó tăng nguồn thu cho NSNN thì công tác thanh tra, kiểm tra thuế luôn được đặt lên hàng đầu ngay từ những tháng đầu năm 2016 là năm rất quyết liệt trong công tác thu, chống thất thu NSNN khi người đứng đầu Chính phủ và Bộ Tài chính đã có những chỉ đạo rất quyết liệt đối với công tác này và được coi là công tác trọng tâm của ngành tài chính, hải quan và thuế để cân đối ngân sách nhà nước được đảm bảo ở mức tốt nhất, hiệu quả nhất cho việc đầu tư phát triển.
 
Vậy để đáp ứng yêu cầu công tác thanh kiểm tra tài chính, kiểm tra thuế và công tác chống thất thu thuế tại các DN hiệu quả khi triển khai hàng loạt các chính sách thuế mới năm 2019 và tránh để xảy ra các sai phạm về thuế khi chế tài mới áp dụng từ năm 2019 ngày càng nặng hơn, Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo cán bộ và Tư vấn Tài chính – Kế toán – Thuế (CENSTAF) đã nghiên cứu thực tế về những sai phạm của các Nhà quản lý và kế toán DN khi thực hiện các chính sách thuế GTGT, TNDN, TNCN mới năm 2019 và áp dụng thành công chuyên đề học tập nâng cao kiến thức và kinh nghiệm phục vụ cho đợt rà soát 3 sắc thuế GTGT, TNDN, TNCN cuối năm 2018 & năm 2019 để phát hiện ra các sai sót đồng thời khắc phục các sai sót đó trước khi chốt số liệu, khóa sổ kế toán để lập BCTC và QT thuế GTGT, TNDN và TNCN cuối năm 2019 đạt hiệu quả cao.
 
Chuyên đề đặc biệt về thuế này nhằm mục đích giúp cho các Nhà quản lý và kế toán DN:

- Rà soát lại, phát hiện ra sai phạm đồng thời khắc phục hàng loạt các sai phạm trong công tác kê khai, khấu trừ và quyết toán thuế GTGT của năm 2019 khi áp dụng các chính sách thuế mới.
 
- Rà soát lại, phát hiện ra sai phạm đồng thời khắc phục hàng loạt các sai phạm trong công tác kê khai và quyết toán thuế TNDN năm 2019 khi áp dụng chính sách thuế mới.
 
- Rà soát lại, phát hiện ra sai phạm đồng thời khắc phục hàng loạt các sai phạm trong công tác kê khai, khấu trừ và quyết toán thuế TNCN năm 2019 khi áp dụng chính sách thuế mới.
 
- Chia sẻ những kinh nghiệm tốt, những trải nghiệm quí trong việc thực hiện các chính sách thuế mới năm 2018-2019 để tránh xảy ra những sai phạm dẫn đến việc DN bị truy thu và xử phạt rất nhiều hiện nay.

Từ thực tế về những “sai sót mà các DN đã mắc phải và phát hiện, xử lý sai sót trong kê khai, quyết toán 3 sắc thuế rất quan trọng này” để không làm ảnh hưởng đến công tác thu thuế của NN tránh bị truy thu và bị xử phạt nhiều như hiện nay, Hội đồng Khoa học của CENSTAF GROUP (là các GS, TS, Ths và các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực luật, kế toán, kiểm toán, thuế) thuộc Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo cán bộ và Tư vấn Tài chính-Kế toán-Thuế (CENSTAF) - Thành viên Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VCTA), tổ chức có uy tín hàng đầu ở Thủ đô Hà Nội và cả nước về đào tạo thực tế chuyên sâu kế toán, kiểm toán, thanh tra tài chính, quyết toán thuế được nhận nhiều giải thưởng lớn của các Bộ, ban ngành TW sẽ giúp các Doanh nghiệp “có nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm quí” để giải các bài toán quản lý 3 sắc thuế phức tạp này thông qua khóa đào tạo ngắn hạn đặc biệt chuyên sâu được đông đảo cộng đồng các kế toán trong cả nước đang hết sức quan tâm cuối năm:

Khóa đào tạo đặc biệt: 
khoa-dao-tao-ke-toan
 
NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ: HÀNG LOẠT SAI PHẠM VỀ THUẾ GTGT, TNDN, TNCN CÁC DN THỰC HIỆN THEO CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI CẦN RÀ SOÁT LẠI ĐỂ PHÁT HIỆN RA CÁC SAI SÓT VÀ KHẮC PHỤC NGAY ĐỂ LẬP BCTC VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ CUỐI NĂM HIỆU QUẢ CAO ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG TÁC THANH KIỂM TRA NĂM 2019.
 
 
PHẦN I
RÀ SOÁT NHẰM PHÁT HIỆN VÀ KHẮC PHỤC CÁC SAI PHẠM VỀ THUẾ GTGT THEO CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI NĂM 2019
 
1/ Để rà soát và phát hiện các sai phạm trong kê khai, quyết toán và xử phạt về thuế GTGT năm 2016 thì kế toán DN cần phải nắm vững những văn bản qui phạm pháp luật nào điều chỉnh trong kê khai và quyết toán thuế GTGT áp dụng năm 2019?

2/ Rà soát - phát hiện hàng loạt sai sót mà các kế toán hay mắc phải dẫn đến bị sai và bị xử phạt nên cần phải hiểu rõ, sửa sai và xử lý trước khi lập BCTC và QT thuế cuối năm 2019 ở các tình huống sau:

A/ SAI SÓT KHẤU TRỪ THUẾ GTGT TRONG GIAO HÀNG, THANH TOÁN, TÀI KHOẢN NGƯỜI THỤ HƯỞNG, KỸ NĂNG KÊ KHAI VÀ ĐIỀU CHỈNH TRONG KÊ KHAI THUẾ GTGT THEO CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI NĂM 2019.
 
1/ Sai sót khấu trừ do bên mua đã nhận hàng trước nhưng hóa đơn về chậm 2019?

2/ Sai sót khấu trừ do bên mua nhận hóa đơn sớm còn hàng lại về sau ở năm 2019?

3/ Sai sót do thanh toán không dùng tiền mặt (thanh toán qua NH và hình thức thanh toán khác) bị sai cho tổ chức và cá nhân bán hàng 2019?

4/ Sai sót do thanh toán qua ngân hàng nhưng TK của người thụ hưởng (người bán) không đăng ký theo qui định của PL thuế GTGT 2019 và PL quản lý thuế 2019?

5/ Sai sót do bên mua thanh toán sai hạn (thanh toán chậm so với thời hạn nợ trong HĐKT) nhưng không kê khai điều chỉnh theo PL thuế GTGT 2019 và PL quản lý thuế 2019?
 
B/ SAI SÓT VỀ PHÂN BỔ THUẾ GTGT HÀNG THÁNG VÀ PHÂN BỔ ĐỂ QUYẾT TOÁN THUẾ GTGT CUỐI NĂM ĐỐI VỚI HH, DV CHỊU THUẾ GTGT; HH, DV KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT; HH, DV MIỄN THUẾ GTGT VÀ HH, DV KHÔNG PHẢI KÊ KHAI THUẾ GTGT THEO CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 2019
 
1/ Sai sót do phân bổ để khấu trừ thuế GTGT hàng tháng và cuối năm đối với mặt hàng không chịu thuế GTGT và mặt hàng chịu thuế GTGT 2019?

2/ Sai sót do phân bổ để khấu trừ thuế GTGT đối với mặt hàng miễn thuế GTGT và mặt hàng chịu thuế GTGT 2019?

3/ Sai sót do phân bổ để khấu trừ thuế GTGT đối với mặt hàng không phải kê khai thuế GTGT và mặt hàng chịu thuế GTGT 2019?
 
C/ SAI SÓT VỀ THUẾ SUẤT THUẾ GTGT ĐẦU VÀO, ĐẦU RA ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐƯỢC KHẤU TRỪ THEO CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 2019
 
1/ Sai sót do khấu trừ thuế GTGT đầu vào của mặt hàng thuế suất thấp (5%) nhưng lại viết thành thuế suất cao (10%) năm 2019?

2/ Sai sót do khấu trừ thuế GTGT đầu vào của mặt hàng không chịu thuế thành mặt hàng chịu thuế suất 5% hay 10% năm 2019?

3/ Sai sót do khấu trừ thuế GTGT đầu vào của nhóm mặt hàng có thuế suất khác nhau nhưng không biết rõ mức thuế suất (thuế suất lưỡng tính) năm 2019?

4/ Sai sót do khấu trừ thuế GTGT đầu vào của mặt hàng không biết rõ thuế suất là bao nhiêu % nhưng bên bán cứ viết hóa đơn với thuế suất 10% năm 2019?
 
PHẦN II
RÀ SOÁT NHẰM PHÁT HIỆN VÀ KHẮC PHỤC CÁC SAI PHẠM VỀ THUẾ TNDN THEO CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI NĂM 2019

I/ RÀ SOÁT, PHÁT HIỆN VÀ KHẮC PHỤC CÁC SAI PHẠM VỀ CHI PHÍ NVL TRƯỚC KHI LẬP QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN 2019
 
1/ Sai phạm liên quan đến việc ấn định chi phí NVL do DN không xây dựng được định mức 2019?
2/ Sai phạm liên quan đến xuất NVL, xử lý NVL thiếu tính vào chi phí 2019?
 
II/ RÀ SOÁT, PHÁT HIỆN VÀ KHẮC PHỤC CÁC SAI PHẠM  VỀ CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG , BẢO HIỂM TRƯỚC KHI LẬP QT THUẾ TNDN 2019
 
1/ Sai phạm đối với trường hợp ký HĐLĐ với NLĐ có thời hạn ngắn và dài hạn?

2/ Những sai sót bị xuất toán khi chi bồi thường nghỉ việc, chi tăng ca, các khoản chi mua BH nhân thọ, BH khám chữa bệnh, BH hưu trí tự nguyện và BH tai nạn cho NLĐ? 

III/ RÀ SOÁT, PHÁT HIỆN VÀ KHẮC PHỤC CÁC SAI PHẠM VỀ CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ PHÚC LỢI CHO NLĐ TRƯỚC KHI LẬP QT THUẾ TNDN 2019
 
1/ Sai phạm của DN trong việc chi quảng cáo qua báo chí, truyền hình, xuất SP/HH chi khuyến mại dẫn đến không được QT vào chi phí được trừ năm 2019?

2/ Sai phạm của DN trong việc xuất SP, HH để cho, biếu, tặng khách hàng trong các dịp lễ, tết và các chương trình xúc tiến thương mại của cty nên bị loại ra khỏi chi phí được trừ năm 2019 như thế nào?

3/ Sai phạm trong việc xuất hàng cho, biếu, tặng, khuyến mại (không đúng với pháp luật thương mại) DN phải xuất hóa đơn GTGT đầu ra có thuế GTGT đầu ra và DN hạch toán phần thuế GTGT đầu ra này vào chi phí bán hàng và cuối năm QT vào CP được trừ là đúng hay sai theo PL thuế TNDN 2019?

4/ Sai phạm của DN trong việc xác định chi phí được trừ để xác định tỷ lệ 15 % bị giới hạn theo PL thuế TNDN đối với chi phí thu mua hàng được xác định trong Giá vốn hàng bán ra bị loại ra khi tính các khoản chi phí khác 2019?

5/ Sai phạm chi phí thuê văn phòng, chi phí lương cán bộ quản lý, chi phí điện nước của DN trong giai đoạn đang thành lập chưa đi vào SXKD, DN hạch toán qua TK 241 hay TK 242 rồi phân bổ dần vào CP KD năm 2019 và các năm sau?

6/ Sai phạm trong việc chi cho NLĐ tiền nghỉ năm 2018 - 2019 mà NLĐ không nghỉ vẫn đi làm?

7/ Sai phạm trong việc chi cho NLĐ tiền ngừng việc do DN bị thiệt hại năm 2019?

8/ Sai phạm của DN trong chi phúc lợi được tính vào chi phí được trừ đối với Cty nhà nước, DN FDI và cty tư nhân trong nước để QT vào CP được trừ năm 2019?
9/ Sai phạm trong việc DN cử CB đi công tác nước ngoài có phát sinh chi phí từ 20trđ trở lên và cá nhân đã thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân năm 2019? 
 
PHẦN III
RÀ SOÁT HÀNG LOẠT CÁC SAI SÓT VỀ THUẾ TNCN NĂM 2019 TRƯỚC KHI LẬP BCTC VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN THEO CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI
 
I/ HÀNG LOẠT SAI SÓT VỀ GIẢM TRỪ GIA CẢNH (GIẢM TRỪ BẢN THÂN VÀ NGƯỜI PHỤ THUỘC) NĂM 2019
1/ Các sai sót về giảm trừ gia cảnh năm 2019 đối với cá nhân người lao động như thế nào 2019?
2/ Sai sót về việc đăng ký MST cho người phụ thuộc được giảm trừ năm 2019? 
3/ Sai sót về ký HĐLĐ ngắn hạn, dài hạn không làm thủ tục cấp MST thì tính thuế TNCN và giảm trừ gia cảnh như thế nào năm 2019? 

II/ HÀNG LOẠT SAI SÓT VỀ THUẾ TNCN TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG, TIỀN HỖ TRỢ CHO NLĐ  ĐỐI VỚI CÁC HĐLĐ, HỢP ĐỒNG DV NĂM 2019
 
1/ Sai sót trong việc khấu trừ thuế TNCN đối với lao động thử việc, HĐLĐ < 3 tháng ký 1 lần và nhiều lần, những NLĐ làm bản cam kết mẫu 23 bị truy thu lại 10%?
2/ Các sai sót về kê khai, QT thuế TNCN năm 2019 đối với cá nhân có thu nhập từ 2 nơi trở lên? Khi nào cty chi trả phải QT thay và khi nào thì cá nhân phải tự QT?
 
3/ Sai sót trong việc tính thuế TNCN đối với việc cty ký các hợp đồng với cá nhân như: HĐLĐ, HĐ DV, HĐ khoán việc,...?  
 
4/ Các sai sót trong việc tính toán và kê khai thuế TNCN 2019 đối với các khoản hỗ trợ cho NLĐ (hỗ trợ tiền khám chữa bệnh, tiền đi lại, điện thoại, tiền nhà, điện nước, ăn ca ăn trưa, trang phục, bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền học tập cho con NLĐ, tiền vé máy bay khứ hồi, tiền chăm sóc sức khỏe, thể thao, văn hóa, tiền ma chay, cưới xin, tiền hỗ trợ từ các cơ quan, đoàn thể, tiền hỗ trợ tham quan du lịch, nghỉ mát, đào tạo trong và ngoài nước, hỗ trợ NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ mất việc, thôi việc) năm 2019?
 
III/ HÀNG LOẠT SAI SÓT VỀ NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN 2019
 
1/ Các sai sót về việc tổ chức hay cá nhân NLĐ phải đi nộp hồ sơ QT thuế TNCN?
 
2/ Các sai sót của Cty và cá nhân NLĐ không biết nộp hồ sơ QT thuế TNCN năm 2019 cho CQ thuế nào (Cục thuế hay Chi cục thuế) dẫn đến bị xử phạt đối với các trường hợp: NLĐ có thu nhập tiền lương, tiền công không ủy quyền cho cty quyết toán, NLĐ có thu nhập từ tiền lương, tiền công duy nhất 1 nơi nhưng không có HĐLĐ hay có HĐLĐ < 3 tháng, NLĐ có thu nhập từ tiền lương, tiền công duy nhất 1 nơi có HĐLĐ > 3 tháng và < 12 tháng, NLĐ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ở 2 nơi, NLĐ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ở 1 cty và có thu nhập từ hoạt động KD ở 1 nơi khác thì nộp hồ sơ QT thuế TNCN ở đâu? Hay NLĐ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ở 2 cty trở lên và có thu nhập từ hoạt động KD ở nhiều nơi và NLĐ có thu nhập ở nhiều nơi, không đăng ký giảm trừ bản thân ở bất kỳ tổ chức nào thì tự nộp tờ khai và hồ sơ QT thuế TNCN năm 2019 ở đâu?
 
3/Rất nhiều các tình huống trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và trải nghiệm quí trong việc rà soát và lập quyết toán thuế GTGT, TNDN và TNCN năm 2019.
 
III) Giảng viên: TS. Trần Huy Hoàng – TGĐ CENSTAF GROUP, chuyên gia cao cấp về thuế (Thành viên Hội Tư vấn thuế Việt Nam), người có rất nhiều kinh nghiệm quí trong lĩnh vực đào tạo thực tiễn; tư vấn thuế, luật, kiểm toán, thanh-kiểm tra quyết toán thuế của CENSTAF GROUP.
 
IV) Phương pháp giảng dạy: Học theo phương pháp tư duy năng động, hiểu sâu để quản lý tốt và hiệu quả nhất. Được truyền đạt kinh nghiệm trực tiếp qua các cuộc thanh tra - kiểm tra, điều tra về thuế và đối thoại trực tiếp để cùng giải đáp hiệu quả các thắc mắc của Doanh nghiệp và học viên về những vướng mắc mà các DN đã, đang và sẽ mắc phải trong quản lý thuế theo các chính sách thuế mới năm 2019 này.
       
(Qua hơn 1200 khóa đào tạo kế toán thực tế về chuyên đề này cho hơn 200.000 TGĐ, Giám đốc, PGĐ, KTT, KTV và kế toán thuế trong các loại hình DN tại TP. Hà Nội, TP.HCM và hơn 64 Tỉnh, Thành phố trong cả nước. Chúng tôi đã tháo gỡ được rất nhiều sai phạm hiện tại và tiềm tàng của các Doanh nghiệp, đồng thời qua khoá đào tạo chuyên sâu này CENSTAF sẽ tư vấn để các DN quản lý hiệu quả, tránh những thiệt hại đáng tiếc về kinh tế và hình sự do vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, kế toán, thuế, luật nhiều như năm 2019 khi thực hiện rất nhiều các chính sách thuế mới). 
 
 Chi tiết xin vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn đào tạo:
 
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN
TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ
 
Tầng 3, Số 6, Phố Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa , Hà Nội.
 
DUY TUỆ THỊ NGHIỆP - LẤY CHÍ TUỆ GÂY DỰNG SỰ NGHIỆP !
 

Bài viết liên quan

-Khóa đào tạo về chính sách HĐ ĐT và chính sách thuế mới áp dụng năm 2022

-CV lớp HĐ ĐT dạy 1 ngày, CV lớp HĐ ĐT + Chuẩn hóa và CV lớp 3 luật thuế 2019.Khóa đào tạo đặc biệt phát hiện, sửa chữa các sai phạm về QL hóa đơn điện tử theo CS mới TT 68/2019/TT-BTC và cách chuẩn hóa các thủ tục chứng từ QL CPSXKD năm 2019

-Khóa đào tạo kế toán về sự khác biệt giữa CĐ kế toán và CS thuế GTGT, TNDN trong QL DT, CP SXKD dẫn đến DN bị sai và bị phạt hàng tỷ đồng tiền thuế sau các cuộc thanh tra 2019

-Khóa đào tạo kế toán về các sai phạm nghiêm trọng về thuế do Giám đốc và Kế toán vi phạm QL các Tài khoản đặc biệt trên BCTC của DN sau thanh tra năm 2019

-Khóa đào tạo kế toán về các sai phạm về kinh tế và hình sự do vi phạm việc thanh quyết toán hóa đơn điện tử đầu vào, thuế và kế toán năm 2019

-Khóa đào tạo kế toán đặc biệt sử lý các sai phạm về hóa đơn điện tử 2019

-Khóa đào tạo kế toán rà soát 3 luật thuế GTGT, TNDN, TNCN cuối năm 2019

-Khóa đào tạo kế toán quản lý chi phí được trừ & chi phí không được trừ năm 2018

-Khóa đào tạo kế toán đặc biệt về Cảnh báo DN bị truy phạt hàng tỷ đồng do sai phạm về thuế nhà thầu tại các DNVN, DN FDI, BQL Dự án 2018 & 2019

-KHÓA ĐÀO TẠO KẾ TOÁN QUẢN LÝ SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VÀ VẬN DỤNG CHÍNH XÁC PHÁP LUẬT THUẾ

-KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHO HIỆU QUẢ

-Khóa đào tạo đặc biệt: Thanh kiểm tra, điều tra về tính hợp lệ, hợp pháp và hợp lý trong Quản lý hóa đơn tài chính năm 2019

-Chuẩn hóa thủ tục chứng từ trong quản lý chi tiêu tại DN trước khi quyết toán thuế năm 2019

-Khóa đào tạo đặc biệt về các sai phạm luật chuyên ngành giúp DN tránh thiệt hại hàng tỷ đồng tiền thuế

-Đào tạo thuế: Thanh – kiểm tra các sai phạm về hóa đơn, chứng từ kế toán

Design Web GGO