KHÓA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT


Khóa đào tạo về chính sách HĐ ĐT và chính sách thuế mới áp dụng năm 2022

 

            TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ

 

Số:  6789 /CV-TT

"V/v: Khóa đào tạo về chính sách HĐ ĐT và chính sách thuế mới áp dụng năm 2022 “

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

        

        

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2022

 

Kính gửi: TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG QUÝ CÔNG TY

Theo lộ trình triển khai để áp dụng hóa đơn điện tử đối với tất cả các loại hình doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể trên toàn quốc từ 01/7/2022 được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành thông qua Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.

Ngày 17/9/2021 Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành chi tiết 1 số điều khoản của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Ngày 24/2/2022 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Quyết định sô 206/QĐ-BTC triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc TW từ tháng 04/2022.

Vậy là ngay từ đầu năm mới 2022 đã có hàng trăm ngàn DN đang áp dụng chính sách HĐĐT mới nêu trên và sang đầu Quí 2 năm 2022 sắp tới thì tất cả các DN thuộc các thành phần kinh tế sẽ phải áp dụng đồng loạt HĐĐT trước 03 tháng.

Ngày 28/01/2022 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP qui định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc Hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.

Chính sách giảm thuế mới này ngay từ những ngày đầu có hiệu lực thi hành (01/02/2022) đã khiến cộng đồng các DN nổi sóng vì họ đang rất lúng túng không biết được chính xác các mặt hàng mà DN mình đang SX/KD/Cung ứng (kể cả đầu ra và đầu vào) có thuế suất thuế GTGT được giảm 2% hay không? Cách xác định các loại HH, DV trong DN như thế nào để biết được giảm hay không được giảm thuế? Cách nhận và xuất hóa đơn tài chính đầu ra như thế nào để đúng luật tránh bị sai? Kê khai khấu trừ các hóa đơn GTGT đầu vào như nào cho chính xác đối với các hóa đơn tài chính được giảm thuế GTGT theo NĐ 15/2022/NĐ-CP nhưng bên bán không giảm hoặc có giảm thì phải 1 thời gian sau mới biết để giảm thuế?, kê khai thuế GTGT đầu ra đối với các HH, DV được giảm thuế GTGT như nào để không bị sai? Những hợp đồng mua bán vật tư, HH, xây dựng, dịch vụ được ký và thực hiện trước khi NĐ 15/2022/NĐ-CP có hiệu lực và hoàn thành sau khi NĐ 15/2022/NĐ-CP có hiệu lực thì phải xuất hóa đơn, tính và kê khai thuế như thế nào? Nếu khi mua HH, DV bên bán không nắm vững NĐ 15/2022/NĐ-CP dẫn đến lập hóa đơn giảm thuế GTGT sai thì sau này các CQ thanh tra, kiểm toán nhà nước và thuế vụ thanh kiểm tra phát hiện thì DN có bị truy thu và xử phạt không? Nếu xử phạt thì phạt như thế nào đối với lỗi cố ý và vô ý sai (xử phạt hành chính và hình sự)?, DN thanh quyết toán các hóa đơn tài chính (cả hóa đơn GTGT và hóa đơn bán hàng thông thường) như thế nào khi bên bán lập sai theo NĐ 15/2022/NĐ-CP,…và hàng trăm câu hỏi của các DN trên khắp cả nước gửi về hỏi CENSTAF đối với các chính sách mới trên áp dụng từ những tháng đầu năm 2022.

 

Từ rất nhiều “bức xúc” trong quản lý, thanh quyết toán hóa đơn điện tử, quản lý thuế theo chính sách mới áp dụng năm 2022 ở trên của các DN trên toàn quốc gửi về CENSTAF tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn đặc biệt chuyên sâu được đông đảo cộng đồng các nhà quản lý, các CB kế toán và các CBNV ở các phòng ban trong DN cả nước đặc biệt quan tâm học tập năm 2022:

        Khóa học: QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VÀ THUẾ GTGT, THUẾ TNDN THEO CHÍNH SÁCH MỚI ÁP DỤNG NĂM 2022 (THÔNG TƯ SỐ 78/2021/TT-BTC VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 15/2022/NĐ-CP)

 

        NHỮNG LƯU Ý VỀ CHÍNH SÁCH MỚI VÀ CÁC SAI PHẠM NỔI BẬT VỀ QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, QUẢN LÝ THUẾ GTGT, THUẾ TNDN NĂM 2022. HẬU QUẢ PHÁP LÝ VÀ CHẾ TÀI ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VI PHẠM

 

     

1) Đối tượng tham dự: - TGĐ, Phó TGĐ, GĐ, PGĐ, KTT, KTV

                                       - Các CBNV P.Vật tư, KD, Hành chính, Kế hoạch, Kỹ thuật

                                          và các CBNV trực tiếp liên quan đến hóa đơn tại DN.

 

2) Hình thức học:  Học online (zoom meeting)

 

3) Kinh phí dự học:  800.000 đ/1 học viên hình thức học online & 1.250.000đ/1 học viên với hình thức học trực tiếp.

           (Giảm 10% học phí cho Doanh nghiệp đăng ký từ 5hv-10hv, Giảm 15%: đăng ký từ >11hv.)  Bao gồm: tiền học, tài liệu.

 

4)  Thời gian học:  ( Sáng từ 08h00’-11h30’, Chiều từ 13h30’-17h00’)

 

5) Giảng viên: TS. Trần Huy Hoàng – TGĐ CENSTAF GROUP, chuyên gia cao cấp về thuế (Thành viên Hội Tư vấn thuế Việt Nam), người có 24 năm kinh nghiệm quí trong lĩnh vực đào tạo; tư vấn thuế, luật, kiểm toán, thanh-kiểm tra quyết toán thuế của CENSTAF GROUP.

 

 
 

6.) Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:  Ms.Kiều Trang – 0979 551 468

ĐT: 024. 3776 2204; Fax 024. 3776 1063  Email:kieutrang.censtaf@gmail.com

 

Kính chúc Ban lãnh đạo Quý Công ty nhiều sức khoẻ, đạt được nhiều thành công trong công tác quản lý và điều hành Doanh nghiệp năm 2022! 

 

 

     

                                                                                              * Nơi nhận:

          - Như trên

          - Lưu VT

            GIÁM ĐỐC         

   

 

 

 

 

 

                            TS. Trần Huy Hoàng

Bài viết liên quan

-CV lớp HĐ ĐT dạy 1 ngày, CV lớp HĐ ĐT + Chuẩn hóa và CV lớp 3 luật thuế 2019.Khóa đào tạo đặc biệt phát hiện, sửa chữa các sai phạm về QL hóa đơn điện tử theo CS mới TT 68/2019/TT-BTC và cách chuẩn hóa các thủ tục chứng từ QL CPSXKD năm 2019

-Khóa đào tạo kế toán về sự khác biệt giữa CĐ kế toán và CS thuế GTGT, TNDN trong QL DT, CP SXKD dẫn đến DN bị sai và bị phạt hàng tỷ đồng tiền thuế sau các cuộc thanh tra 2019

-Khóa đào tạo kế toán về các sai phạm nghiêm trọng về thuế do Giám đốc và Kế toán vi phạm QL các Tài khoản đặc biệt trên BCTC của DN sau thanh tra năm 2019

-Khóa đào tạo kế toán về các sai phạm về kinh tế và hình sự do vi phạm việc thanh quyết toán hóa đơn điện tử đầu vào, thuế và kế toán năm 2019

-Khóa đào tạo kế toán đặc biệt sử lý các sai phạm về hóa đơn điện tử 2019

-Khóa đào tạo kế toán rà soát 3 luật thuế GTGT, TNDN, TNCN cuối năm 2019

-Khóa đào tạo kế toán quản lý chi phí được trừ & chi phí không được trừ năm 2018

-Khóa đào tạo kế toán đặc biệt về Cảnh báo DN bị truy phạt hàng tỷ đồng do sai phạm về thuế nhà thầu tại các DNVN, DN FDI, BQL Dự án 2018 & 2019

-KHÓA ĐÀO TẠO KẾ TOÁN QUẢN LÝ SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VÀ VẬN DỤNG CHÍNH XÁC PHÁP LUẬT THUẾ

-KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHO HIỆU QUẢ

-Khóa đào tạo đặc biệt: Thanh kiểm tra, điều tra về tính hợp lệ, hợp pháp và hợp lý trong Quản lý hóa đơn tài chính năm 2019

-Rà soát nhằm phát hiện và khắc phục hàng loạt các sai phạm về thuế GTGT, TNDN, TNCN năm 2019

-Chuẩn hóa thủ tục chứng từ trong quản lý chi tiêu tại DN trước khi quyết toán thuế năm 2019

-Khóa đào tạo đặc biệt về các sai phạm luật chuyên ngành giúp DN tránh thiệt hại hàng tỷ đồng tiền thuế

-Đào tạo thuế: Thanh – kiểm tra các sai phạm về hóa đơn, chứng từ kế toán

Design Web GGO