KHÓA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT


Khóa đào tạo kế toán quản lý chi phí được trừ & chi phí không được trừ năm 2018

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN
TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ
 
 
Số:           /CV-TT
"V/v:Đào tạo CB quản lý chi phí được trừ & chi phí không được trừ năm 2017. Cách hoàn thiện các thủ tục chứng từ đạt yêu cầu công tác thanh kiểm tra tài chính – thuế hiện nay"
       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
      
 
        
Hà Nội, ngày     tháng  năm 
 
Kính gửi: GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG QUÝ CÔNG TY
h
Hiện nay, trong công tác kiểm tra kế toán, thanh tra thuế tại các loại hình doanh nghiệp (TM, SX, XNK, XL, DV,…) nhìn dưới góc độ Luật quản lý thuế và các luật về thanh tra, kiểm toán nhà nước thì công tác Thanh kiểm tra chi phí SXKD là vất vả nhất, khó khăn và phức tạp nhất. Các Giám đốc điều hành doanh nghiệp, các KTT, KTV đang cảm thấy đau đầu vì trong thực tế SXKD tại DN chi ra rất nhiều khoản chi phí (thậm chí có đầy đủ hóa đơn, chứng từ thanh toán đúng qui định) và được hạch toán đầy đủ theo chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán nhưng trong Thanh kiểm tra quyết toán chi phí SXKD, DN vẫn bị “xuất toán” ra khỏi chi phí hợp lý (chi phí được trừ) theo pháp luật thuế thu nhập Doanh nghiệp (TNDN) và các luật chuyên ngành khác bởi các Đoàn Thanh tra Chính Phủ, Kiểm toán Nhà nước và CQ thuế các cấp.
Thực tế hiện nay tại các DN (cả DN trong nước và các DN FDI) đều gặp phải rất nhiều khó khăn trong quyết toán tài chính (đặc biệt là QT chi phí để được chấp nhận trong các đợt thanh tra các cấp). Điều này đã xảy ra trong suốt thời gian qua gây ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động SXKD của từng doanh nghiệp và BLĐ Cty cũng như Phòng TC-KT vẫn hay đặt ra các câu hỏi cần phải được giải thích, phân tích và tư vấn hiệu quả trong quản lý chi phí SXKD của DN như:
- Tại sao khi kiểm tra BCTC đã được kiểm toán độc lập thừa nhận nhưng sau thanh tra tài chính, thuế các DN vẫn bị xuất toán nhiều chi phí và bị CQ thanh tra, kiểm toán nhà nước và thuế vụ xử phạt nặng theo pháp luật thuế TNDN?
- Nguyên tắc (chìa khóa vàng) quản lý CPSXKD hiệu quả như thế nào dưới lăng kính của các CQ Thanh tra NN, KTNN và CQ thuế để DN không bị vi phạm?
- Hàng loạt các khoản CPSXKD sau thanh tra QT bị sai như: CP NVL, CCDC, HH; CP khấu hao TSCĐ, CP tiền lương, tiền công, tiền thưởng; CP lãi vay, CP chênh lệch tỷ giá, CP bán hàng, CP quản lý DN và CP khác,… các DN đang quản lý sai bị luật và bị xuất toán theo chính sách thuế TNDN và các luật có liên quan mà Giám đốc và kế toán DN cần phải nắm vững tránh để xảy ra sai phạm dẫn đến DN bị truy phạt nặng? Cách thức chuẩn hóa các thủ tục tài chính về quyết toán chi phí SXKD năm 2017 như thế nào?
- Và rất nhiều câu hỏi thắc mắc của hàng vạn DN ở ba miền Bắc, Trung, Nam đã gửi đến cho CENSTAF GROUP trong suốt thời gian 15 năm qua.
Từ thực tế về những “bức xúc” trên của các doanh nghiệp trên toàn quốc và để giúp các nhà Quản trị DN (BGĐ), các cán bộ kế toán có kiến thức chuyên sâu trong quản lý chi phí SXKD tại DN mình và quyết toán thuế đối với các cơ quan Thanh kiểm tra của Nhà nước, Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo Cán bộ và Tư vấn Tài chính - Kế toán - Thuế (CENSTAF) - Thành viên Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VCTA), tổ chức có uy tín hàng đầu ở Thủ đô Hà Nội và cả nước về đào tạo thực tế chuyên sâu về luật, kế toán, kiểm toán, thanh tra tài chính, quyết toán thuế,.. sẽ giúp các Doanh nghiệp “giải mã và ứng dụng hiệu quả” bài toán quản lý chi phí được trừ và không được trừ năm 2018 này thông qua khóa đào tạo ngắn hạn đặc biệt sau:
“CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ VÀ CHI PHÍ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ BỊ XUẤT TOÁN NĂM 2018. CÁCH HOÀN THIỆN CÁC THỦ TỤC CHỨNG TỪ VÀ CHỨNG MINH LUẬT ĐỂ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU CÔNG TÁC THANH KIỂM TRA TÀI CHÍNH, THUẾ TẠI CÁC DN HIỆN NAY.”
 
 Quakhóa học này CENSTAF sẽ tư vấn cho Doanh nghiệp xây dựng được “Cách quản lý chi phí đáp ứng yêu cầu của các CQ thanh kiểm tra theo đúng các chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán và đặc biệt là theo đúng chính sách thuế hiện hành nhằm “tiết kiệm” và “giảm thiểu” rủi ro, sai phạm trong công tác thanh kiểm tra quyết toán thuế 2018 về chi phí SXKD tại các loại hình Doanh nghiệp”.   
1) Đối tượng tham dự: - TGĐ, Phó TGĐ, GĐ, PGĐ
                                       - KTT, kế toán tổng hợp, kế toán thuế, kế toán viên khác
 
2) Thời gian học:   KG vào lúc 07h30’ - 08h30’ thứ …, ngày
                               (học 01 ngày từ 8h30’ đến 17h00’)
 
3) Kinh phí dự học:  1.200.000 đ/1 học viên (Bao gồm tiền học, tài liệu, ăn giữa 
                            giờ, ăn trưa và hỗ trợ tư vấn thuế sau khóa học)
 
4)  Địa điểm học:                       VĂN PHÒNG  CENSTAF GROUP
                        Địa Chỉ:  Tầng 3 số 6 Vũ Ngọc Phan - Đống Đa – Hà Nội            
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
 
Người liên hệ : Ms. Kiều Trang - 0986041608
 
Website : http//www.censtaf.edu.vn      Email :kieutrang.censtaf@gmail.com.
         
Kính chúc Ban lãnh đạo Quý Công ty có nhiều sức khoẻ, đạt được nhiều thành công lớn trong công tác quản lý và điều hành Doanh nghiệp!   
 
     
                                                                                              Nơi nhận:
          - Như trên
          - Lưu ĐT, VT
            GIÁM ĐỐC         
   
 
 
 
 
                            
 TS. Trần Huy Hoàng
 
 
 
 
 
 
NỘI DUNG KHÓA HỌC ĐỘC ĐÁO, HỮU ÍCH DÀNH CHO CÁC KẾ TOÁN DN NĂM 2018
 
“CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ VÀ CHI PHÍ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ BỊ XUẤT TOÁN NĂM 2018. CÁCH HOÀN THIỆN CÁC THỦ TỤC CHỨNG TỪ VÀ CHỨNG MINH LUẬT ĐỂ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU CÔNG TÁC THANH KIỂM TRA TÀI CHÍNH, THUẾ TẠI CÁC DN HIỆN NAY.”
 
PHẦN I
QUẢN LÝ CHI PHÍ SXKD DƯỚI LĂNG KÍNH CÁC CƠ QUAN THANH TRA NHÀ NƯỚC, KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VÀ THUẾ VỤ NĂM 2018 NHƯ THẾ NÀO MỚI ĐẠT YÊU CẦU?
 
PHẦN II
CÁC SAI PHẠM TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ NVL, CCDC, HH KHÔNG ĐƯỢC QUYẾT TOÁN VÀO CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ THEO CHÍNH SÁCH THUẾ TNDN NĂM 2018. (CÁCH HOÀN THIỆN CÁC THỦ TỤC CHỨNG TỪ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THANH KIỂM TRA)
PHẦN III
CÁC SAI PHẠM TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ KHẤU HAO TSCĐ KHÔNG ĐƯỢC QUYẾT TOÁN VÀO CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ THEO CHÍNH SÁCH THUẾ TNDN NĂM 2018. (CÁCH HOÀN THIỆN CÁC THỦ TỤC CHỨNG TỪ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THANH KIỂM TRA)
 
PHẦN IV
CÁC SAI PHẠM TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG, TIỀN THƯỞNG KHÔNG ĐƯỢC QUYẾT TOÁN VÀO CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ THEO CHÍNH SÁCH THUẾ TNDN NĂM 2018. (CÁCH HOÀN THIỆN CÁC THỦ TỤC CHỨNG TỪ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THANH KIỂM TRA)
 
PHẦN V
CÁC SAI PHẠM TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ LÃI VAY KHÔNG ĐƯỢC QUYẾT TOÁN VÀO CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ THEO CHÍNH SÁCH THUẾ TNDN NĂM 2018. (CÁCH HOÀN THIỆN CÁC THỦ TỤC CHỨNG TỪ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THANH KIỂM TRA)
 
PHẦN VI
CÁC SAI PHẠM TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ KHÔNG ĐƯỢC QUYẾT TOÁN VÀO CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ THEO CHÍNH SÁCH THUẾ TNDN NĂM 2018. (CÁCH HOÀN THIỆN CÁC THỦ TỤC CHỨNG TỪ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THANH KIỂM TRA)
 
PHẦN VII
CÁC SAI PHẠM TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ BÁN HÀNG KHÔNG ĐƯỢC QUYẾT TOÁN VÀO CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ THEO CHÍNH SÁCH THUẾ TNDN NĂM 2018. (CÁCH HOÀN THIỆN CÁC THỦ TỤC CHỨNG TỪ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THANH KIỂM TRA)
 
PHẦN VIII
CÁC SAI PHẠM TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VÀ CHI PHÍ KHÁC KHÔNG ĐƯỢC QUYẾT TOÁN VÀO CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ THEO CHÍNH SÁCH THUẾ TNDN MỚI NĂM 2018. (CÁCH HOÀN THIỆN CÁC THỦ TỤC CHỨNG TỪ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THANH KIỂM TRA)
 
PHẦN IX
GIẢI ĐÁP CÁC VƯỚNG MẮC VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ SXKD NĂM 2018 THEO CHÍNH SÁCH THUẾ THUẾ TNDN NĂM 2018 CHO CÁC HỌC VIÊN
III) Giảng viên:
TS. Trần Huy Hoàng – TGĐ CENSTAF GROUP, Thành viên Hội Tư vấn thuế Việt Nam, chuyên gia cao cấp về đào tạo thực tế quản lý, người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo; tư vấn luật, thuế, kiểm toán, thanh-kiểm tra quyết toán thuế của CENSTAF GROUP cho cộng đồng các DN Việt Nam gần 20 năm nay.
 
IV) Phương pháp giảng dạy:
 
Học theo phương pháp tư duy năng động, hiểu kỹ luật để quản lý tốt và hiệu quả nhất. Khóa học như một cuộc tư vấn, được truyền đạt kinh nghiệm trực tiếp qua các cuộc thanh tra - kiểm toán thuế và đối thoại trực tiếp để cùng giải đáp hiệu quả các thắc mắc của DN và học viên về những vướng mắc mà các DN đã, đang và sẽ mắc phải năm 2018 làm ảnh hưởng nghiêm trọng về kinh tế trong quản trị nội bộ và quyết toán tài chính, quyết toán thuế năm 2018.
      
(CENSTAF với hơn 20 năm đào tạo thực tế chuyên sâu về lĩnh vực Thanh kiểm tra tài chính và quyết toán thuế cho hơn 150.000 TGĐ, Giám đốc, PGĐ, KTT, KTV và kế toán thuế trong các loại hình DN tại TP. Hà Nội, TPHCM và 61 Tỉnh, Thành phố trong cả nước. Chúng tôi đã tháo gỡ được rất nhiều sai phạm hiện tại và tiềm tàng của các DN do đã vi phạm các qui định của pháp luật dẫn đến thiệt hại rất lớn về kinh tế và hình sự. Qua khoá đào tạo chuyên sâu này CENSTAF GROUP sẽ tư vấn để các DN quản lý tài chính nội bộ và QT thuế với các CQ Thanh kiểm tra của Nhà nước đạt hiệu quả cao, tránh những thiệt hại đáng tiếc về kinh tế và hình sự do vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, kế toán, thuế, luật nhiều như thời gian vừa qua hiện nay đang bị truy phạt).
 
V) Kinh phí dự học: 1.200.000đ/1 học viên (gồm tiền tài liệu học tập, teabreak, ăn trưa tại khách sạn ).
Đặc biệt CENSTAF sẽ hỗ trợ tư vấn miễn phí về quản lý tài chính, kế toán, thuế và luật sau khoá học, giảm 10% học phí cho các DN  đăng ký từ  05 học viên trở lên .
 

 

Kính mời các Doanh Nghiệp gửi danh sách đăng ký học theo số Fax: 04. 35 558 526 trước 03 ngày khai giảng để Ban tổ chức chuẩn bị sắp xếp lớp học và nộp học phí theo: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN – THUẾ  số tài khoản 110.11000893.01.7 tại NH TechcomBank Đông Đô, TP. Hà Nội hoặc bằng tiền mặt và nhận hóa đơn tài chính tại lớp học./.

 

Bài viết liên quan

-Khóa đào tạo về chính sách HĐ ĐT và chính sách thuế mới áp dụng năm 2022

-CV lớp HĐ ĐT dạy 1 ngày, CV lớp HĐ ĐT + Chuẩn hóa và CV lớp 3 luật thuế 2019.Khóa đào tạo đặc biệt phát hiện, sửa chữa các sai phạm về QL hóa đơn điện tử theo CS mới TT 68/2019/TT-BTC và cách chuẩn hóa các thủ tục chứng từ QL CPSXKD năm 2019

-Khóa đào tạo kế toán về sự khác biệt giữa CĐ kế toán và CS thuế GTGT, TNDN trong QL DT, CP SXKD dẫn đến DN bị sai và bị phạt hàng tỷ đồng tiền thuế sau các cuộc thanh tra 2019

-Khóa đào tạo kế toán về các sai phạm nghiêm trọng về thuế do Giám đốc và Kế toán vi phạm QL các Tài khoản đặc biệt trên BCTC của DN sau thanh tra năm 2019

-Khóa đào tạo kế toán về các sai phạm về kinh tế và hình sự do vi phạm việc thanh quyết toán hóa đơn điện tử đầu vào, thuế và kế toán năm 2019

-Khóa đào tạo kế toán đặc biệt sử lý các sai phạm về hóa đơn điện tử 2019

-Khóa đào tạo kế toán rà soát 3 luật thuế GTGT, TNDN, TNCN cuối năm 2019

-Khóa đào tạo kế toán đặc biệt về Cảnh báo DN bị truy phạt hàng tỷ đồng do sai phạm về thuế nhà thầu tại các DNVN, DN FDI, BQL Dự án 2018 & 2019

-KHÓA ĐÀO TẠO KẾ TOÁN QUẢN LÝ SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VÀ VẬN DỤNG CHÍNH XÁC PHÁP LUẬT THUẾ

-KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHO HIỆU QUẢ

-Khóa đào tạo đặc biệt: Thanh kiểm tra, điều tra về tính hợp lệ, hợp pháp và hợp lý trong Quản lý hóa đơn tài chính năm 2019

-Rà soát nhằm phát hiện và khắc phục hàng loạt các sai phạm về thuế GTGT, TNDN, TNCN năm 2019

-Chuẩn hóa thủ tục chứng từ trong quản lý chi tiêu tại DN trước khi quyết toán thuế năm 2019

-Khóa đào tạo đặc biệt về các sai phạm luật chuyên ngành giúp DN tránh thiệt hại hàng tỷ đồng tiền thuế

-Đào tạo thuế: Thanh – kiểm tra các sai phạm về hóa đơn, chứng từ kế toán

Design Web GGO