KHÓA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

Khóa đào tạo về chính sách HĐ ĐT và chính sách thuế mới áp dụng năm 2022

Khóa đào tạo về chính sách HĐ ĐT và chính sách thuế mới áp dụng năm 2022.Theo lộ trình triển khai để áp dụng hóa đơn điện tử đối với tất cả các loại hình doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể trên toàn quốc từ 01/7/2022 được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành thông qua Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.
Ngày 17/9/2021 Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành chi tiết 1 số điều khoản của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP


 

CV lớp HĐ ĐT dạy 1 ngày, CV lớp HĐ ĐT + Chuẩn hóa và CV lớp 3 luật thuế 2019.Khóa đào tạo đặc biệt phát hiện, sửa chữa các sai phạm về QL hóa đơn điện tử theo CS mới TT 68/2019/TT-BTC và cách chuẩn hóa các thủ tục chứng từ QL CPSXKD năm 2019

CV lớp HĐ ĐT dạy 1 ngày, CV lớp HĐ ĐT + Chuẩn hóa và CV lớp 3 luật thuế 2019.Khóa đào tạo đặc biệt phát hiện, sửa chữa các sai phạm về QL  hóa đơn điện tử theo CS mới TT 68/2019/TT-BTC  và cách chuẩn hóa các thủ tục chứng từ quản lý chi phí sản xuất kinh doanh năm 2019
Khóa đào tạo đặc biệt phát hiện, sửa chữa các sai phạm về QL  hóa đơn điện tử theo CS mới TT 68/2019/TT-BTC  và cách chuẩn hóa các thủ tục chứng từ quản lý chi phí sản xuất kinh doanh năm 2019 . CV lớp HĐ ĐT dạy 1 ngày, CV lớp HĐ ĐT + Chuẩn hóa và CV lớp 3 luật thuế 2019.

Khóa đào tạo kế toán về sự khác biệt giữa CĐ kế toán và CS thuế GTGT, TNDN trong QL DT, CP SXKD dẫn đến DN bị sai và bị phạt hàng tỷ đồng tiền thuế sau các cuộc thanh tra 2019

Khóa đào tạo kế toán về sự khác biệt giữa CĐ kế toán và CS thuế GTGT, TNDN trong QL DT, CP SXKD dẫn đến DN bị sai và bị phạt hàng tỷ đồng tiền thuế sau các cuộc thanh tra 2019

Khóa đào tạo kế toán về Sự khác biệt giữa ch kế toán và CS thuế GTGT, TNDN trong QL DT, CP SXKD dẫn đến DN bị sai và bị phạt hàng tỷ đồng tiền thuế sau các cuộc thanh kiểm tra năm 2019

“SỰ KHÁC NHAU VỀ PHÁP LUẬT DẪN ĐẾN NHỮNG VI PHẠM TRONG QUẢN LÝ DOANH THU – CHI PHÍ SXKD GIỮA CHÍNH SÁCH THUẾ GTGT, THUẾ TNDN NĂM 2019 VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP. NGUYÊN NHÂN CHÍNH DẪN ĐẾN NHỮNG SAI PHẠM TRONG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN – THUẾ HIỆN NAY CỦA CÁC GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP”

Khóa đào tạo kế toán về các sai phạm nghiêm trọng về thuế do Giám đốc và Kế toán vi phạm QL các Tài khoản đặc biệt trên BCTC của DN sau thanh tra năm 2019

Khóa đào tạo kế toán về các sai phạm nghiêm trọng về thuế do Giám đốc và Kế toán vi phạm QL các Tài khoản đặc biệt trên BCTC của DN sau thanh tra năm 2019

Khóa đào tạo kế toán về các sai phạm nghiêm trọng về thuế do Giám đốc và Kế toán vi phạm QL các Tài khoản đặc biệt trên BCTC của DN sau thanh tra năm 2019

Khóa đào tạo kế toán về các sai phạm về kinh tế và hình sự do vi phạm việc thanh quyết toán hóa đơn điện tử đầu vào, thuế và kế toán năm 2019

Khóa đào tạo kế toán về các sai phạm về kinh tế và hình sự do vi phạm việc thanh quyết toán hóa đơn điện tử đầu vào, thuế và kế toán năm 2019

Khóa đào tạo kế toán về  các sai phạm về kinh tế và hình sự khi GĐ, Kế toán và các CB các phòng ban trong DN vi phạm việc thanh quyết toán hóa đơn điện tử đầu vào, thuế và kế toán năm 2019. Cách nhận biết và giải pháp để tránh xảy ra các rủi ro nghiêm trọng đối với DN

Khóa đào tạo kế toán đặc biệt sử lý các sai phạm về hóa đơn điện tử 2019

Khóa đào tạo kế toán xử lý các sai phạm về hóa đơn điện tử 2018

Khóa đào tạo kế toán xử lý các sai phạm về hóa đơn điện tử 2019 và 10 cách sửa chữa các sai phạm về hóa đơn tài chính bất hợp lệ, bất hợp pháp, bất hợp lý và cách chuẩn hóa các thủ tục chứng từ chi tiêu để chứng minh & giải trình các cơ quan thanh kiểm tra, điều tra về kinh tế tại các DN năm 2018

Khóa đào tạo kế toán rà soát 3 luật thuế GTGT, TNDN, TNCN cuối năm 2019

Khóa đào tạo kế toán rà soát 3 luật thuế GTGT, TNDN, TNCN cuối năm 2018

Khóa đào tạo kế toán  rà soát 3 luật thuế GTGT, TNDN, TNCN cuối năm 2018. Một trong các giải pháp đầu tiên mà Tổng cục Thuế đưa ra tại hầu hết các Hội nghị hiện nay về thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách là “đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra Thuế”, “rà soát Báo cáo Tài chính, Quyết toán thuế năm 2017 của các Doanh nghiệp, lựa chọn những Doanh nghiệp có rủi ro để triển khai thanh tra, điều chỉnh và bổ sung kế hoạch thanh tra đối với các Doanh nghiệp có rủi ro, ảnh hưởng đến số thu ngân sách Trung ương”. Giải pháp này vẫn sẽ được các CQ Thanh kiểm tra TW và địa phương đặt lên hàng đầu đối với các Báo cáo Tài chính, QT thuế của Doanh nghiệp năm 2018.

Khóa đào tạo kế toán quản lý chi phí được trừ & chi phí không được trừ năm 2018

Khóa đào tạo kế toán quản lý chi phí

Khóa đào tạo kế toán quản lý chi phí được trừ & chi phí không được trừ năm 2018 . Cách hoàn thiện các thủ tục chứng từ đạt yêu cầu công tác thanh kiểm tra tài chính – thuế. Hiện nay, trong công tác kiểm tra kế toán, thanh tra thuế tại các loại hình doanh nghiệp (TM, SX, XNK, XL, DV,…) nhìn dưới góc độ Luật quản lý thuế và các luật về thanh tra, kiểm toán nhà nước thì công tác Thanh kiểm tra chi phí SXKD là vất vả nhất, khó khăn và phức tạp nhất

Khóa đào tạo kế toán đặc biệt về Cảnh báo DN bị truy phạt hàng tỷ đồng do sai phạm về thuế nhà thầu tại các DNVN, DN FDI, BQL Dự án 2018 & 2019

Khóa đào tạo kế toán đặc biệt về Cảnh báo DN bị truy phạt hàng tỷ đồng do sai phạm về thuế nhà thầu tại các DNVN, DN FDI, BQL Dự án 2018 & 2019. Qua các kết luận thanh tra, kiểm tra tài chính, thuế năm 2018 và 6 tháng năm 2019 tại các Tập Đoàn, Tcty, các DN trong nước; các BQL Dự án của DN, của các Bộ ban ngành từ TW xuống địa phương và đặc biệt là các DN có vốn đầu tư nước ngoài (DN FDI), DN qui mô vừa tư nhân về công tác tài chính, công tác kê khai và quyết toán thuế đã có rất nhiều sai phạm đã, đang bị các CQ Thanh kiểm tra các cấp truy thu và xử phạt rất nhiều do có các sai phạm lớn về thuế nhà thầu nước ngoài.

KHÓA ĐÀO TẠO KẾ TOÁN QUẢN LÝ SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VÀ VẬN DỤNG CHÍNH XÁC PHÁP LUẬT THUẾ

KHÓA ĐÀO TẠO KẾ TOÁN QUẢN LÝ SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, CHUẨN MỰC KẾ TOÁN

KHÓA ĐÀO TẠO KẾ TOÁN QUẢN LÝ SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VÀ VẬN DỤNG CHÍNH XÁC PHÁP LUẬT THUẾ . Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong các cuộc hội thảo, diễn đàn về kế toán và thuế đến từ cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động tại Việt Nam, đó cũng là những câu hỏi của những nhà quản lý các cấp, những người đang làm công tác quản lý Tài chính – Kế Toán – Thuế tại các doanh nghiệp trên toàn quốc đã gửi đến CENSTAF trong Quí I năm 2019 vừa qua như

Page 1/212Next

Design Web GGO