KHÓA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT


Khóa đào tạo kế toán rà soát 3 luật thuế GTGT, TNDN, TNCN cuối năm 2019

 TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ

(CENSTAF)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------***----------

Số: 6886/CV-TT

"V/v: Đào tạo quyết toán 3 luật thuế GTGT, TNDN, TNCN cuối năm 2018"

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG QUÝ CÔNG TY

 

Một trong các giải pháp đầu tiên mà Tổng cục Thuế đưa ra tại hầu hết các Hội nghị hiện nay về thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách là “đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra Thuế”, “rà soát Báo cáo Tài chính, Quyết toán thuế năm 2016 của các Doanh nghiệp, lựa chọn những Doanh nghiệp có rủi ro để triển khai thanh tra, điều chỉnh và bổ sung kế hoạch thanh tra đối với các Doanh nghiệp có rủi ro, ảnh hưởng đến số thu ngân sách Trung ương”. Giải pháp này vẫn sẽ được các CQ Thanh kiểm tra TW và địa phương đặt lên hàng đầu đối với các Báo cáo Tài chính, QT thuế của Doanh nghiệp năm 2017.

 

Để hỗ trợ hiệu quả nhất cho các nhà quản lý, đặc biệt là các cán bộ kế toán Doanh nghiệp, Ngân hàng thực hiện chính sách pháp luật mới về Thuế GTGT, Thuế TNDN, Thuế TNCN và lập Báo cáo Tài chính, Quyết toán Thuế vào thời điểm cuối năm 2017 thành công, phòng tránh các sai phạm báo động đỏ khi quyết toán Tài chính, Thuế hàng năm đã để xảy ra rất nhiều sai phạm hiện nay dẫn đến việc bị các Cơ quan Thanh kiểm tra TW cũng như địa phương truy thu, xử phạt hàng tỷ đồng, thậm chí nhiều Doanh nghiệp, Ngân hàng bị truy phạt hàng chục, hàng trăm tỷ mỗi năm làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, thương hiệu của Doanh nghiệp và Ngân hàng trên thương trường và uy tín của Ban lãnh đạo Doanh nghiệp, Ngân hàng trong công tác quản lý, điều hành hiện nay, Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo cán bộ và Tư vấn Tài chính – Kế toán – Thuế, gọi tắt là CENSTAF, trân trọng thông báo đến đồng chí Tổng giám đốc và đồng chí Kế toán trưởng Lịch khai giảng Khóa đào tạo Chuyên đề đặc biệt cuối năm 2017:

“RÀ SOÁT, PHÁT HIỆN VÀ KHẮC PHỤC CÁC SAI PHẠM CỦA DOANH NGHIỆP TRƯỚC KHI LẬP BCTC VÀ QUYẾT TOÁN

BA LUẬT THUẾ GTGT- THUẾ TNDN - THUẾ TNCN NĂM 2017

 

NGUYÊN NHÂN CHÍNH DẪN ĐẾN CÁC SAI PHẠM,

HẬU QUẢ PHÁP LÝ VÀ CÁC GIẢI PHÁP TƯ VẤN HIỆU QUẢ CHO CÁC DOANH NGHIỆP”

1. Chuyên đề đặc biệt về Thuế này nhằm mục đích giúp cho:

 

- Các nhà quản lý, các nhà lãnh đạo, các chuyên viên Kế toán, Kiểm soát nội bộ, Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính của các NH, doanh nghiệp Thương mại Dịch vụ, Thương mại Xuất nhập khẩu, Sản xuất, Xây lắp:

+ Rà soát, phát hiện những sai phạm của Doanh nghiệp trong công tác thực hiện ba Luật Thuế GTGT, TNDN, TNCN năm 2017.

+ Xác định, làm rõ những sai phạm và hậu quả pháp lý do các nhà quản lý và kế toán thực hiện sai các luật thuế GTGT, TNDN, TNCN năm 2017.

+ Các giải pháp khắc phục những sai sót, hướng dẫn học viên áp dụng ba luật Thuế GTGT, TNDN, TNCN năm 2017 để phục vụ công tác quyết toán Thuế cuối năm 2017 thành công.

 

- Các nhà quản lý, các nhà lãnh đạo, các chuyên viên Kế toán, chuyên viên Tư vấn khách hàng, cán bộ Thẩm định, Tái thẩm định, Giải ngân, Kiểm tra sau giải ngân, Pháp chế, Kiểm soát nội bộ, Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính của các Ngân hàng và các tổ chức Tín dụng:

+ Nhận biết được các rủi ro trong các Phương án kinh doanh do Doanh nghiệp đệ trình.

+ Nhận biết sớm các sai phạm tiềm tàng liên quan đến tài sản thế chấp, mục đích vay vốn.

- Các nhà quản lý, các nhà lãnh đạo, các chuyên viên Bảo hiểm:

+ Nhận biết được các nhu cầu của các nhà quản lý Doanh nghiệp.

+ Có thêm nhiều kinh nghiệm thực tiễn trợ giúp hoạt động tăng trưởng kinh doanh và trợ giúp cho khách hàng..

 

2. Giảng viên khóa đào tạo: TS. Trần Huy Hoàng

Chức vụ:    Tổng Giám đốc CENSTAF GROUP

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo Cán bộ và Tư vấn Tài chính – Kế toán – Thuế CENSTAF - Chuyên viên cao cấp về Thuế -Thành viên Hội Tư vấn Thuế Việt Nam.

Là Giảng viên có rất nhiều kinh nghiệm chuyên sâu, kỹ năng giỏi  trong lĩnh vực đào tạo thực tiễn; Tư vấn Thuế - Luật - Kiểm toán – Thanh kiểm tra -Quyết toán Thuế.

Là chuyên gia cao cấp Thuế của hàng nghìn Doanh nghiệp Việt Nam.

 

3. Phương pháp đào tạo:

 

- TS. Trần Huy Hoàng đào tạo chuyên đề Public theo mô hình Sơ đồ tư duy logic hình cây, kết hợp thảo luận song phương các tình huống thực tế xảy ra tại Doanh nghiệp, kết hợp đào tạo các kỹ năng quyết toán ba luật Thuế cùng các luật chuyên ngành với các kỹ năng mềm trong công tác xử lý, khắc phục sai phạm và hỗ trợ tư vấn cho kế toán Doanh nghiệp thực hiện công tác quyết toán thuế sau Hội thảo chuyên đề.

 

- TS. Trần Huy Hoàng sẽ truyền đạt trực tiếp kinh nghiệm tham gia các cuộc thanh kiểm tra, điều tra về Thuế; đối thoại trực tiếp với các Doanh nghiệp để cùng giải đáp hiệu quả các thắc mắc và các khó khăn thực tại của Doanh nghiệp trong công tác quyết toán ba luật thuế GTGT, TNDN, TNCN theo các chính sách Thuế mới áp dụng năm Tài chính 2017; tháo gỡ các sai phạm hiện tại và tiềm tàng (nếu có) của các Doanh nghiệp; tư vấn giải pháp trợ giúp các Doanh nghiệp quản lý hiệu quả, tránh những thiệt hại đáng tiếc về kinh tế và hình sự do vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, kế toán, thuế, luật nhiều hiện nay khi các DN phải thực hiện đồng bộ các chính sách thuế và các PL có liên quan trong quá trình Hội nhập quốc tế của Việt Nam.

 

ü Đối tượng tham dự

: Thành viên Ban lãnh đạo (các chức danh trong Ban lãnh đạo doanh nghiệp); KTT, KTTH, Kế toán thuế, Kế toán viên khác 

ü Thời gian:

08h00’ – 17h00’, 

ü Học phí:

 1.300.000đ/học viên/1 Khóa (bao gồm: học phí, tài liệu, teabreak, ăn trưa)

Giảm 10% học phí cho DN có số lượng đăng ký từ 05-10hv, 15% cho các DN đăng ký > 10 -15 hv và 20% nếu đăng ký từ > 15hv.

ü Địa điểm:

    NHÀ KHÁCH VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

Số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3, TP. Hồ Chí Minh. 

ü Liên hệ:

 Ms. Kiều Trang – 0979 551 468

Email: kieutrang.censtaf@gmail.com

Điện thoại: 04.3556 2320           Fax: 04.3555 8059

         

Kính chúc Ban lãnh đạo Doanh nghiệp và Ngân hàng nhiều sức khoẻ, đạt được nhiều thành công trong công tác quản lý và điều hành!  

 

 

Nơi nhận:

-         Như trên.

-         Lưu TC, VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

TS. TRẦN HUY HOÀNG

 

Bài viết liên quan

-Khóa đào tạo về chính sách HĐ ĐT và chính sách thuế mới áp dụng năm 2022

-CV lớp HĐ ĐT dạy 1 ngày, CV lớp HĐ ĐT + Chuẩn hóa và CV lớp 3 luật thuế 2019.Khóa đào tạo đặc biệt phát hiện, sửa chữa các sai phạm về QL hóa đơn điện tử theo CS mới TT 68/2019/TT-BTC và cách chuẩn hóa các thủ tục chứng từ QL CPSXKD năm 2019

-Khóa đào tạo kế toán về sự khác biệt giữa CĐ kế toán và CS thuế GTGT, TNDN trong QL DT, CP SXKD dẫn đến DN bị sai và bị phạt hàng tỷ đồng tiền thuế sau các cuộc thanh tra 2019

-Khóa đào tạo kế toán về các sai phạm nghiêm trọng về thuế do Giám đốc và Kế toán vi phạm QL các Tài khoản đặc biệt trên BCTC của DN sau thanh tra năm 2019

-Khóa đào tạo kế toán về các sai phạm về kinh tế và hình sự do vi phạm việc thanh quyết toán hóa đơn điện tử đầu vào, thuế và kế toán năm 2019

-Khóa đào tạo kế toán đặc biệt sử lý các sai phạm về hóa đơn điện tử 2019

-Khóa đào tạo kế toán quản lý chi phí được trừ & chi phí không được trừ năm 2018

-Khóa đào tạo kế toán đặc biệt về Cảnh báo DN bị truy phạt hàng tỷ đồng do sai phạm về thuế nhà thầu tại các DNVN, DN FDI, BQL Dự án 2018 & 2019

-KHÓA ĐÀO TẠO KẾ TOÁN QUẢN LÝ SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VÀ VẬN DỤNG CHÍNH XÁC PHÁP LUẬT THUẾ

-KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHO HIỆU QUẢ

-Khóa đào tạo đặc biệt: Thanh kiểm tra, điều tra về tính hợp lệ, hợp pháp và hợp lý trong Quản lý hóa đơn tài chính năm 2019

-Rà soát nhằm phát hiện và khắc phục hàng loạt các sai phạm về thuế GTGT, TNDN, TNCN năm 2019

-Chuẩn hóa thủ tục chứng từ trong quản lý chi tiêu tại DN trước khi quyết toán thuế năm 2019

-Khóa đào tạo đặc biệt về các sai phạm luật chuyên ngành giúp DN tránh thiệt hại hàng tỷ đồng tiền thuế

-Đào tạo thuế: Thanh – kiểm tra các sai phạm về hóa đơn, chứng từ kế toán

Design Web GGO