Hóa đơn chứng từ

Công văn 4467/TCT-CS về lập hóa đơn giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh siêu thị bán lẻ

Công văn 4467/TCT-CS về lập hóa đơn giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh siêu thị bán lẻ
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1458/XNK-PTC ngày 16/10/2012 của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel (sau đây gọi tắt là Công ty) nêu vướng mắc về việc lập hóa đơn GTGT đối với hoạt động kinh doanh siêu thị bán lẻ.

Công văn 9578/CT-TTHT về hoá đơn, chứng từ

Công văn 9578/CT-TTHT về hoá đơn, chứng từ
Trả lời văn bản số 177-12/CV-DTS-PTCKT ngày 27/11/2012 của Công ty về hoá đơn, chứng từ;

Công văn 998/TCT-CS về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không lập hóa đơn theo đúng quy định

Công văn 998/TCT-CS về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không lập hóa đơn theo đúng quy định
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 28108/CT-TTr4 ngày 03/11/2011 của Cục thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không lập hóa đơn theo đúng quy định.

Công văn 945/TCT-CS xử phạt mất hoá đơn

Công văn 945/TCT-CS xử phạt mất hoá đơn, Cong van so 2442/CT-HCQTTVAC
Trả lời công văn số 2442/CT-HCQTTVAC ngày 02/11/2011 của Cục Thuế tỉnh Ninh Bình về việc mất hoá đơn đặt in và phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.

Công văn 2824/BTC-TCT giải đáp chính sách về lệ phí trước bạ

Công văn 2824/BTC-TCT giải đáp chính sách về lệ phí trước bạ
Bộ Tài chính nhận được công văn của một số Cục Thuế hỏi về việc những vướng mắc trong việc xác định tỷ lệ lệ phí trước bạ đối với xe ô tô.

Công văn 650/TCT-CS về việc bán hóa đơn lẻ cho hộ, cá nhân kinh doanh

Công văn 650/TCT-CS về việc bán hóa đơn lẻ cho hộ, cá nhân kinh doanh
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3308/CT- HNVDT ngày 22/07/2011 của Cục thuế tỉnh Đắk Lắk đề nghị hướng dẫn vướng mắc về bán hóa đơn lẻ cho hộ, cá nhân kinh doanh. 

Công văn 649/TCT-CS về việc xử lý hành vi làm mất hóa đơn GTGT đầu vào

Công văn 649/TCT-CS về việc xử lý hành vi làm mất hóa đơn GTGT đầu vào
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2691/CT-TTr ngày 30/12/2011 của Cục Thuế tỉnh Lào Cai về việc xử lý hành vi làm mất 62 hoá đơn GTGT bản gốc liên 2.

Công văn 501/TCT-CS về việc Quản lý hóa đơn theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC

Công văn 501/TCT-CS về việc Quản lý hóa đơn theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC
Trả lời công văn số 1516/CT-HCQTTAC ngày 25/11/2011 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên nêu vướng mắc về việc quản lý hóa đơn theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC. 

Công văn 468/TCT-KK về việc thực hiện chức năng tiếp nhận hồ sơ khai thuế, hồ sơ hoàn thuế

Công văn 468/TCT-KK về việc thực hiện chức năng tiếp nhận hồ sơ khai thuế hồ sơ hoàn thuế
Trả lời công văn số 2316/CT-TCCB ngày 29/12/2011 của Cục Thuế tỉnh Bình Định về việc thực hiện chức năng tiếp nhận hồ sơ khai thuế, hồ sơ hoàn thuế. 

Công văn 182/TCT-CS về việc Ủy nhiệm lập hóa đơn

Công văn 182/TCT-CS về việc Ủy nhiệm lập hóa đơn, CV số 8474/CT-TTHT
Trả lời công văn số 8474/CT-TTHT ngày 04/10/2011 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về việc ủy nhiệm lập hóa đơn. 
Page 1/61234Next

Design Web GGO