Bất động sản

Công văn 2031/TCT-CS về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Công văn 2031/TCT-CS về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Trả lời công văn số 596/CT-THNVDT ngày 17/4/2012 của Cục Thuế tỉnh Yên Bái về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Công văn 1696/TCT-CS ưu đãi tiền thuê đất đối với doanh nghiệp cổ phần hóa

Công văn 1696/TCT-CS ưu đãi tiền thuê đất đối với doanh nghiệp cổ phần hóa
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 801/CT-THNVDT ngày 23/12/2011 của Cục thuế tỉnh Vĩnh Long về việc ưu đãi tiền thuê đất đối với doanh nghiệp cổ phần hóa.

Công văn 1697/TCT-CS thi hành Quyết định 2093/QĐ-TTg về giảm tiền thuê đất năm 2011 và năm 2012

Công văn 1697/TCT-CS thi hành Quyết định 2093/QĐ-TTg về giảm tiền thuê đất năm 2011, 2012
Trả lời Công văn số 114/CT-QLTTĐ ngày 9/2/2012 của Cục thuế thành phố Hải Phòng về hướng dẫn Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ. 

Công văn 1692/TCT-CS hướng dẫn kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Công văn 1692/TCT-CS hướng dẫn kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Cục thuế tỉnh Ninh Thuận có Công văn số 549/CT-THNVDT ngày 16/03/2012 về hướng dẫn kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Công văn 4361/TCT-CS triển khai Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 4361/TCT-CS triển khai Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Để triển khai Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, ngày 26/01/2011, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã có Thông báo số 24/TB-TCT phân công, giao nhiệm vụ cho các đơn vị trong Tổng cục và các Cục Thuế địa phương.

Quyết định 2093/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất trong năm 2011 - 2012

Quyết định 2093/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tế
Theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 2 Quyết định

Công văn số 6261/BTC-TCT ngày 16 tháng 5 năm 2011 V/v Cấp MST cho cá nhân có hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Công văn số 6261/BTC-TCT V/v Cấp MST cho cá nhân có hoạt động chuyển nhượng bất động sản
Thời gian qua, Bộ Tài chính nhận được ý kiến của nhiều Cục Thuế phản ánh vướng mắc trong quá trình quản lý thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân có hoạt động chuyển nhượng bất động sản (BĐS) nhưng chưa có mã số thuế (MST).

Xác định doanh thu tính thuế GTGT đối với chuyển nhượng bất động sản

Xác định doanh thu tính thuế GTGT đối với chuyển nhượng bất động sản, công văn 1508/CT-THNVDT

Tổng cục Thuế nhận được công văn 1508/CT-THNVDT ngày 04/11/2010 của Cục thuế Hải Phòng về xác định doanh thu tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản....

Công văn 287/BXD-QLN hồ sơ đăng ký ngành, nghề kinh doanh bất động sản

Hồ sơ đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 436/BKHĐT-ĐKKD ngày 21/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hồ sơ đăng ký ngành, nghề kinh doanh bất động sản....

Design Web GGO